Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Score AS
Juridisk navn:  Score AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51412300
Randabergveien 356 Randabergveien 356 Fax: 51412323
4073 Randaberg 4073 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 967555282
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Antall ansatte: 61
Etableringsdato: 9/30/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.17%
Resultat  
  
-14.32%
Egenkapital  
  
7.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 203.857.000 166.863.000 128.316.000 159.102.000 171.448.000
Resultat: 5.290.000 6.174.000 4.840.000 9.139.000 9.566.000
Egenkapital: 57.000.000 52.895.000 48.457.000 45.092.000 38.529.000
Regnskap for  Score AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 203.857.000 166.863.000 128.316.000 159.102.000 171.448.000
Driftskostnader -197.559.000 -160.296.000 -122.901.000 -148.064.000 -159.270.000
Driftsresultat 6.298.000 6.567.000 5.416.000 11.039.000 12.178.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.008.000 -393.000 -576.000 -1.900.000 -2.612.000
Finans -1.008.000 -393.000 -576.000 -1.900.000 -2.612.000
Resultat før skatt 5.290.000 6.174.000 4.840.000 9.139.000 9.566.000
Skattekostnad -1.185.000 -1.736.000 -1.476.000 -2.576.000 -2.402.000
Årsresultat 4.105.000 4.438.000 3.365.000 6.563.000 7.164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.339.000 44.482.000 45.069.000 46.413.000 47.960.000
Sum omløpsmidler 61.608.000 81.953.000 46.788.000 51.516.000 50.731.000
Sum eiendeler 104.947.000 126.435.000 91.857.000 97.929.000 98.691.000
Sum opptjent egenkapital 51.000.000 46.895.000 42.457.000 39.092.000 32.529.000
Sum egenkapital 57.000.000 52.895.000 48.457.000 45.092.000 38.529.000
Sum langsiktig gjeld 17.081.000 18.494.000 20.319.000 21.894.000
Sum kortsiktig gjeld 47.947.000 56.459.000 24.906.000 32.518.000 38.267.000
Sum gjeld og egenkapital 104.947.000 126.435.000 91.857.000 97.929.000 98.690.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 203.848.000 166.863.000 128.316.000 159.102.000 171.448.000
Andre inntekter 9.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 203.857.000 166.863.000 128.316.000 159.102.000 171.448.000
Varekostnad -116.655.000 -93.104.000 -60.468.000 -85.108.000 -92.992.000
Lønninger -63.731.000 -50.460.000 -50.199.000 -49.483.000 -49.973.000
Avskrivning -2.587.000 -2.071.000 -2.249.000 -2.862.000 -3.771.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.586.000 -14.661.000 -9.985.000 -10.611.000 -12.534.000
Driftskostnader -197.559.000 -160.296.000 -122.901.000 -148.064.000 -159.270.000
Driftsresultat 6.298.000 6.567.000 5.416.000 11.039.000 12.178.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.008.000 -393.000 -576.000 -1.900.000 -2.612.000
Finans -1.008.000 -393.000 -576.000 -1.900.000 -2.612.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.105.000 4.438.000 3.365.000 6.563.000 7.164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 8.053.000 8.014.000 8.255.000 8.419.000
Sum Immatrielle midler 8.192.000 8.053.000 8.014.000 8.255.000 8.419.000
Fast eiendom 24.124.000 26.205.000 27.870.000 29.512.000 31.290.000
Maskiner anlegg 641.000 698.000 442.000 850.000 1.411.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 24.766.000 26.903.000 28.312.000 30.362.000 32.701.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.381.000 9.526.000 8.744.000 7.796.000 6.840.000
Sum anleggsmidler 43.339.000 44.482.000 45.069.000 46.413.000 47.960.000
Varebeholdning 10.145.000 16.551.000 8.278.000 11.902.000 7.508.000
Kundefordringer 23.059.000 24.358.000 16.059.000 19.592.000 23.554.000
Andre fordringer 20.188.000 25.292.000 21.268.000 20.021.000 12.768.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.215.000 15.752.000 1.183.000 0 6.901.000
Sum omløpsmidler 61.608.000 81.953.000 46.788.000 51.516.000 50.731.000
Sum eiendeler 104.947.000 126.435.000 91.857.000 97.929.000 98.691.000
Sum opptjent egenkapital 51.000.000 46.895.000 42.457.000 39.092.000 32.529.000
Sum egenkapital 57.000.000 52.895.000 48.457.000 45.092.000 38.529.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.356.000 0
Sum langsiktig gjeld 17.081.000 18.494.000 20.319.000 21.894.000
Leverandørgjeld 7.855.000 15.321.000 5.651.000 7.876.000 9.046.000
Betalbar skatt 1.083.000 1.554.000 935.000 4.300.000 2.190.000
Skyldig offentlige avgifter 4.770.000 2.064.000 2.128.000 2.260.000 2.423.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.238.000 37.520.000 16.192.000 16.725.000 24.608.000
Sum kortsiktig gjeld 47.947.000 56.459.000 24.906.000 32.518.000 38.267.000
Sum gjeld og egenkapital 104.947.000 126.435.000 91.857.000 97.929.000 98.690.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.661.000 25.494.000 21.882.000 18.998.000 12.464.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.9 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.5 1.2 1.1
Soliditet 54.3 41.8 52.8 4 3
Resultatgrad 3.1 3.9 4.2 6.9 7.1
Rentedekningsgrad 6.2 16.7 9.4 5.8 4.7
Gjeldsgrad 0.8 1.4 0.9 1.2 1.6
Total kapitalrentabilitet 6.0 5.2 5.9 11.3 12.3
Signatur
17.12.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex