Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Scribe AS
Juridisk navn:  Scribe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Smithsvingen 14 Smithsvingen 14 Fax:
0378 Oslo 378 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 939976094
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1986 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
84.45%
Resultat  
  
-68.32%
Egenkapital  
  
8.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 522.000 283.000 47.000 19.000 12.000
Resultat: 625.000 1.973.000 355.000 -15.000 737.000
Egenkapital: 7.112.000 6.559.000 4.811.000 4.555.000 4.570.000
Regnskap for  Scribe AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 522.000 283.000 47.000 19.000 12.000
Driftskostnader -200.000 -131.000 -123.000 -150.000 -120.000
Driftsresultat 321.000 151.000 -77.000 -131.000 -107.000
Finansinntekter 309.000 1.823.000 433.000 116.000 844.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 0 0 0
Finans 303.000 1.821.000 433.000 116.000 844.000
Resultat før skatt 625.000 1.973.000 355.000 -15.000 737.000
Skattekostnad -72.000 -25.000 0 0 0
Årsresultat 553.000 1.948.000 355.000 -15.000 737.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.085.000 6.198.000 4.865.000 4.607.000 0
Sum omløpsmidler 478.000 657.000 48.000 17.000 4.720.000
Sum eiendeler 7.563.000 6.855.000 4.913.000 4.624.000 4.720.000
Sum opptjent egenkapital 7.012.000 6.459.000 4.711.000 4.455.000 4.470.000
Sum egenkapital 7.112.000 6.559.000 4.811.000 4.555.000 4.570.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 452.000 297.000 103.000 69.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 7.564.000 6.856.000 4.914.000 4.624.000 4.720.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 521.000 283.000 47.000 19.000 12.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0
Driftsinntekter 522.000 283.000 47.000 19.000 12.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -103.000 -51.000 -51.000 -66.000 -37.000
Avskrivning -97.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -72.000 -84.000 -83.000
Driftskostnader -200.000 -131.000 -123.000 -150.000 -120.000
Driftsresultat 321.000 151.000 -77.000 -131.000 -107.000
Finansinntekter 309.000 1.823.000 433.000 116.000 844.000
Finanskostnader -6.000 -2.000 0 0 0
Finans 303.000 1.821.000 433.000 116.000 844.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Årsresultat 553.000 1.948.000 355.000 -15.000 737.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.085.000 6.198.000 4.865.000 4.607.000 0
Sum anleggsmidler 7.085.000 6.198.000 4.865.000 4.607.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer -15.000 0 0 3.000
Andre fordringer 0 3.000 0
Sum investeringer 0 0 4.672.000
Kasse, bank 493.000 657.000 48.000 14.000 45.000
Sum omløpsmidler 478.000 657.000 48.000 17.000 4.720.000
Sum eiendeler 7.563.000 6.855.000 4.913.000 4.624.000 4.720.000
Sum opptjent egenkapital 7.012.000 6.459.000 4.711.000 4.455.000 4.470.000
Sum egenkapital 7.112.000 6.559.000 4.811.000 4.555.000 4.570.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 33.000
Betalbar skatt 72.000 25.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 122.000 64.000 6.000 0 17.000
Utbytte -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 259.000 207.000 96.000 69.000 0
Sum kortsiktig gjeld 452.000 297.000 103.000 69.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 7.564.000 6.856.000 4.914.000 4.624.000 4.720.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 360.000 -55.000 -52.000 4.570.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.2 0.5 0.2 31.5
Likviditetsgrad 2 1.1 2.2 0.5 0.2 31.5
Soliditet 94.0 95.7 97.9 98.5 96.8
Resultatgrad 61.5 53.4 -163.8 -689.5 -891.7
Rentedekningsgrad 53.5 75.5
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 8.3 28.8 7.2 -0.3 15.6
Signatur
12.07.2016
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex