Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Se Kunst I Nord-Norge (Skinn)
Juridisk navn:  Se Kunst I Nord-Norge (Skinn)
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75506620
Postboks 5510, sentrum Storgata 13/15 2. etg. Fax: 75527156
8085 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 971390468
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Siffo As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.24%
Resultat  
  
-171.57%
Egenkapital  
  
-17.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.644.000 4.268.000 12.498.000 12.952.000 11.814.000
Resultat: -219.000 306.000 76.000 224.000 15.000
Egenkapital: 1.062.000 1.282.000 975.000 900.000 676.000
Regnskap for  Se Kunst I Nord-Norge (Skinn)
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.644.000 4.268.000 12.498.000 12.952.000 11.814.000
Driftskostnader -5.860.000 -3.967.000 -6.175.000 -6.252.000 -5.894.000
Driftsresultat -217.000 301.000 74.000 224.000 13.000
Finansinntekter 5.000 15.000 8.000 7.000 8.000
Finanskostnader -7.000 -9.000 -7.000 -6.000 -6.000
Finans -2.000 6.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt -219.000 306.000 76.000 224.000 15.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -219.000 306.000 76.000 224.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.007.000 2.554.000 2.766.000 2.315.000 1.969.000
Sum eiendeler 2.015.000 2.562.000 2.766.000 2.315.000 1.969.000
Sum opptjent egenkapital 1.062.000 1.282.000 975.000 900.000 676.000
Sum egenkapital 1.062.000 1.282.000 975.000 900.000 676.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 953.000 1.281.000 1.790.000 1.415.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 2.015.000 2.563.000 2.765.000 2.315.000 1.969.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 5.644.000 4.268.000 6.249.000 6.476.000 5.907.000
Driftsinntekter 5.644.000 4.268.000 12.498.000 12.952.000 11.814.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.267.000 -2.307.000 -2.123.000 -2.191.000 -2.049.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.593.000 -1.660.000 -4.052.000 -4.061.000 -3.845.000
Driftskostnader -5.860.000 -3.967.000 -6.175.000 -6.252.000 -5.894.000
Driftsresultat -217.000 301.000 74.000 224.000 13.000
Finansinntekter 5.000 15.000 8.000 7.000 8.000
Finanskostnader -7.000 -9.000 -7.000 -6.000 -6.000
Finans -2.000 6.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -219.000 306.000 76.000 224.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 8.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.000 8.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 64.000 34.000 37.000 101.000 176.000
Andre fordringer 193.000 59.000 245.000 32.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.750.000 2.461.000 2.484.000 2.182.000 1.704.000
Sum omløpsmidler 2.007.000 2.554.000 2.766.000 2.315.000 1.969.000
Sum eiendeler 2.015.000 2.562.000 2.766.000 2.315.000 1.969.000
Sum opptjent egenkapital 1.062.000 1.282.000 975.000 900.000 676.000
Sum egenkapital 1.062.000 1.282.000 975.000 900.000 676.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 112.000 134.000 86.000 93.000 183.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 190.000 203.000 178.000 215.000 141.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 651.000 944.000 1.526.000 1.107.000 969.000
Sum kortsiktig gjeld 953.000 1.281.000 1.790.000 1.415.000 1.293.000
Sum gjeld og egenkapital 2.015.000 2.563.000 2.765.000 2.315.000 1.969.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.054.000 1.273.000 976.000 900.000 676.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 1.5 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 2.1 2 1.5 1.6 1.5
Soliditet 52.7 5 35.3 38.9 34.3
Resultatgrad -3.8 7.1 0.6 1.7 0.1
Rentedekningsgrad -31.0 33.4 10.6 37.3 2.2
Gjeldsgrad 0.9 1 1.8 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet -10.5 12.3 3 1 1.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex