Se Nor AS
Juridisk navn:  Se Nor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75067393
Postboks 17 Movegen 30 Fax:
8701 Nesna 8700 Nesna
Fylke: Kommune:
Nordland Nesna
Org.nr: 983448143
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/29/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økoråd Helgeland As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.89%
Resultat  
  
108.7%
Egenkapital  
  
5.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.611.000 2.376.000 2.685.000 3.095.000 2.779.000
Resultat: 16.000 -184.000 -136.000 115.000 63.000
Egenkapital: 341.000 324.000 509.000 642.000 528.000
Regnskap for  Se Nor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.611.000 2.376.000 2.685.000 3.095.000 2.779.000
Driftskostnader -2.583.000 -2.554.000 -2.816.000 -2.976.000 -2.715.000
Driftsresultat 27.000 -178.000 -131.000 120.000 65.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000 9.000
Finanskostnader -10.000 -7.000 -7.000 -7.000 -10.000
Finans -10.000 -7.000 -5.000 -5.000 -1.000
Resultat før skatt 16.000 -184.000 -136.000 115.000 63.000
Skattekostnad 0 0 3.000 -2.000 -26.000
Årsresultat 16.000 -184.000 -133.000 113.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 231.000 70.000 142.000 122.000 45.000
Sum omløpsmidler 602.000 654.000 751.000 1.043.000 1.065.000
Sum eiendeler 833.000 724.000 893.000 1.165.000 1.110.000
Sum opptjent egenkapital 191.000 174.000 359.000 492.000 378.000
Sum egenkapital 341.000 324.000 509.000 642.000 528.000
Sum langsiktig gjeld 112.000 21.000 62.000 104.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 381.000 378.000 322.000 419.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 834.000 723.000 893.000 1.165.000 1.110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.611.000 2.376.000 2.531.000 2.957.000 2.779.000
Andre inntekter 0 0 155.000 138.000 0
Driftsinntekter 2.611.000 2.376.000 2.685.000 3.095.000 2.779.000
Varekostnad -347.000 -383.000 -587.000 -692.000 -534.000
Lønninger -1.554.000 -1.578.000 -1.578.000 -1.568.000 -1.472.000
Avskrivning -79.000 -73.000 -63.000 -57.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -603.000 -520.000 -588.000 -659.000 -661.000
Driftskostnader -2.583.000 -2.554.000 -2.816.000 -2.976.000 -2.715.000
Driftsresultat 27.000 -178.000 -131.000 120.000 65.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000 9.000
Finanskostnader -10.000 -7.000 -7.000 -7.000 -10.000
Finans -10.000 -7.000 -5.000 -5.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -184.000 -133.000 113.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 231.000 70.000 142.000 122.000 45.000
Sum varige driftsmidler 231.000 70.000 142.000 122.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 231.000 70.000 142.000 122.000 45.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 202.000 340.000 620.000 255.000 371.000
Andre fordringer 0 12.000 11.000 66.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 401.000 302.000 120.000 721.000 600.000
Sum omløpsmidler 602.000 654.000 751.000 1.043.000 1.065.000
Sum eiendeler 833.000 724.000 893.000 1.165.000 1.110.000
Sum opptjent egenkapital 191.000 174.000 359.000 492.000 378.000
Sum egenkapital 341.000 324.000 509.000 642.000 528.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 112.000 21.000 62.000 104.000 138.000
Leverandørgjeld 24.000 55.000 22.000 31.000 123.000
Betalbar skatt 0 0 0 18.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 158.000 137.000 213.000 159.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 165.000 163.000 157.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 381.000 378.000 322.000 419.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 834.000 723.000 893.000 1.165.000 1.110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 221.000 276.000 429.000 624.000 621.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 2.3 2.5 2.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 2.3 2.5 2.4
Soliditet 40.9 44.8 5 55.1 47.6
Resultatgrad 1 -7.5 -4.9 3.9 2.3
Rentedekningsgrad 2.7 -25.4 -18.7 17.1 7.4
Gjeldsgrad 1.4 1.2 0.8 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 3.2 -24.6 -14.4 10.5 6.7
Signatur
31.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex