Sea Kayak Norway As
Juridisk navn:  Sea Kayak Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56510321
Kajakksenter Gudvangen Kajakksenter Gudvangen Fax:
5747 Gudvangen 5747 Gudvangen
Fylke: Kommune:
Vestland Aurland
Org.nr: 981330307
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.07%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.065.000 1.666.000 1.600.000 250.000 0
Resultat: 0 277.000 204.000 101.000 -672.000
Egenkapital: 213.000 213.000 -3000 -162.000 -393.000
Regnskap for  Sea Kayak Norway As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.065.000 1.666.000 1.600.000 250.000 0
Driftskostnader -576.000 -645.000 -536.000 -148.000 -132.000
Driftsresultat 489.000 1.022.000 1.064.000 102.000 -132.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -489.000 -745.000 0 -1.000 -540.000
Finans -489.000 -745.000 -860.000 -1.000 -540.000
Resultat før skatt 277.000 204.000 101.000 -672.000
Skattekostnad -61.000 -45.000 131.000 0
Årsresultat 216.000 159.000 232.000 -672.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.297.000 15.825.000 18.293.000 18.293.000 14.183.000
Sum omløpsmidler 44.000 896.000 0 0 1.000
Sum eiendeler 15.341.000 16.721.000 18.725.000 18.293.000 14.184.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 13.000 0 -362.000 -593.000
Sum egenkapital 213.000 213.000 -3000 -162.000 -393.000
Sum langsiktig gjeld 15.112.000 16.493.000 18.689.000 18.292.000 14.534.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 15.000 38.000 163.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 15.340.000 16.721.000 18.725.000 18.293.000 14.183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.065.000 1.666.000 1.600.000 250.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.065.000 1.666.000 1.600.000 250.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -528.000 -425.000 -400.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -220.000 -136.000 -148.000 -132.000
Driftskostnader -576.000 -645.000 -536.000 -148.000 -132.000
Driftsresultat 489.000 1.022.000 1.064.000 102.000 -132.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -489.000 -745.000 0 -1.000 -540.000
Finans -489.000 -745.000 -860.000 -1.000 -540.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 216.000 159.000 232.000 -672.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 25.000 86.000 131.000 0
Fast eiendom 15.272.000 15.800.000 18.639.000 18.162.000 12.862.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 18.725.000 0 0
Sum varige driftsmidler 15.272.000 15.800.000 0 18.162.000 12.862.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.321.000
Sum anleggsmidler 15.297.000 15.825.000 18.293.000 18.293.000 14.183.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 848.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 44.000 48.000 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 44.000 896.000 0 0 1.000
Sum eiendeler 15.341.000 16.721.000 18.725.000 18.293.000 14.184.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 13.000 0 -362.000 -593.000
Sum egenkapital 213.000 213.000 -3000 -162.000 -393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.112.000 16.493.000 18.689.000 18.292.000 14.534.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 15.000 38.000 163.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 15.000 38.000 163.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 15.340.000 16.721.000 18.725.000 18.293.000 14.183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 881.000 -163.000 -41.000
Likviditetsgrad 1 2.9 59.7 0 0
Likviditetsgrad 2 2.9 59.7 0 0
Soliditet 1.4 1.3 -0.9 -2.8
Resultatgrad 45.9 61.3 40.8
Rentedekningsgrad 1.0 1.4 1 -0.2
Gjeldsgrad 71.0 77.5 -113.9 -37.1
Total kapitalrentabilitet 3.2 6.1 0.6 -0.9
Signatur
21.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex