Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seafood AS
Juridisk navn:  Seafood AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22333630
Postboks 5338 Majorstua Akershusstranda 15 Fax: 22422233
0304 Oslo 150 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 967368466
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 8/31/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Econpartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.55%
Resultat  
  
-60.85%
Egenkapital  
  
-0.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.299.000 34.443.000 35.536.000 31.385.000 31.116.000
Resultat: 2.796.000 7.142.000 8.037.000 7.640.000 6.696.000
Egenkapital: 480.000 483.000 484.000 492.000 510.000
Regnskap for  Seafood AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.299.000 34.443.000 35.536.000 31.385.000 31.116.000
Driftskostnader -22.518.000 -27.394.000 -27.541.000 -23.748.000 -24.413.000
Driftsresultat 2.781.000 7.050.000 7.995.000 7.637.000 6.703.000
Finansinntekter 30.000 108.000 59.000 25.000 6.000
Finanskostnader -15.000 -15.000 -16.000 -23.000 -13.000
Finans 15.000 93.000 43.000 2.000 -7.000
Resultat før skatt 2.796.000 7.142.000 8.037.000 7.640.000 6.696.000
Skattekostnad -622.000 -1.574.000 -1.855.000 -1.849.000 -1.684.000
Årsresultat 2.175.000 5.568.000 6.182.000 5.791.000 5.012.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 342.000 440.000 405.000 803.000 2.641.000
Sum omløpsmidler 4.618.000 8.628.000 9.750.000 7.243.000 6.099.000
Sum eiendeler 4.960.000 9.068.000 10.155.000 8.046.000 8.740.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 26.000 27.000 35.000 3.000
Sum egenkapital 480.000 483.000 484.000 492.000 510.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.479.000 8.586.000 9.672.000 7.554.000 8.231.000
Sum gjeld og egenkapital 4.959.000 9.069.000 10.156.000 8.046.000 8.741.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.979.000 34.428.000 35.549.000 31.312.000 31.010.000
Andre inntekter 320.000 15.000 -13.000 73.000 106.000
Driftsinntekter 25.299.000 34.443.000 35.536.000 31.385.000 31.116.000
Varekostnad -7.895.000 -10.627.000 -10.694.000 -9.391.000 -9.548.000
Lønninger -9.285.000 -11.268.000 -10.717.000 -8.642.000 -9.154.000
Avskrivning -91.000 -205.000 -392.000 -438.000 -429.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.247.000 -5.294.000 -5.738.000 -5.277.000 -5.282.000
Driftskostnader -22.518.000 -27.394.000 -27.541.000 -23.748.000 -24.413.000
Driftsresultat 2.781.000 7.050.000 7.995.000 7.637.000 6.703.000
Finansinntekter 30.000 108.000 59.000 25.000 6.000
Finanskostnader -15.000 -15.000 -16.000 -23.000 -13.000
Finans 15.000 93.000 43.000 2.000 -7.000
Konsernbidrag -2.178.000 -5.569.000 -6.190.000 -4.305.000 -5.009.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.175.000 5.568.000 6.182.000 5.791.000 5.012.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 62.000 66.000 72.000 78.000
Fast eiendom 0 0 0 1.504.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 287.000 378.000 339.000 731.000 1.059.000
Sum varige driftsmidler 287.000 378.000 339.000 731.000 2.563.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 342.000 440.000 405.000 803.000 2.641.000
Varebeholdning 555.000 744.000 827.000 766.000 621.000
Kundefordringer 3.000 31.000 2.000 44.000 4.000
Andre fordringer 1.294.000 1.232.000 957.000 880.000 892.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.766.000 6.621.000 7.964.000 5.553.000 4.583.000
Sum omløpsmidler 4.618.000 8.628.000 9.750.000 7.243.000 6.099.000
Sum eiendeler 4.960.000 9.068.000 10.155.000 8.046.000 8.740.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 26.000 27.000 35.000 3.000
Sum egenkapital 480.000 483.000 484.000 492.000 510.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 962.000 638.000 681.000 699.000 687.000
Betalbar skatt 0 0 483.000 0
Skyldig offentlige avgifter 448.000 587.000 753.000 501.000 643.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.070.000 7.361.000 8.238.000 5.871.000 6.901.000
Sum kortsiktig gjeld 4.479.000 8.586.000 9.672.000 7.554.000 8.231.000
Sum gjeld og egenkapital 4.959.000 9.069.000 10.156.000 8.046.000 8.741.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 139.000 42.000 78.000 -311.000 -2.132.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7
Soliditet 9.7 5.3 4.8 6.1 5.8
Resultatgrad 11.0 20.5 22.5 24.3 21.5
Rentedekningsgrad 185.4 4 499.7 3 515.6
Gjeldsgrad 9.3 17.8 2 15.4 16.1
Total kapitalrentabilitet 56.7 78.9 79.3 95.2 76.8
Signatur
30.03.2007
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex