Seala As
Juridisk navn:  Seala As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Eike Nedre Eike Fax:
4182 Skartveit 4182 Skartveit
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 920977499
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/23/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.55%
Resultat  
  
-58.69%
Egenkapital  
  
25.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.400.000 2.480.000 1.182.000
Resultat: 354.000 857.000 551.000
Egenkapital: 1.371.000 1.095.000 928.000
Regnskap for  Seala As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.400.000 2.480.000 1.182.000
Driftskostnader -1.045.000 -1.623.000 -629.000
Driftsresultat 355.000 856.000 553.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000
Finans -1.000 0 -2.000
Resultat før skatt 354.000 857.000 551.000
Skattekostnad -78.000 -189.000 -123.000
Årsresultat 276.000 667.000 428.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 661.000 782.000
Sum omløpsmidler 1.663.000 1.078.000 994.000
Sum eiendeler 1.684.000 1.739.000 1.776.000
Sum opptjent egenkapital 1.171.000 895.000 428.000
Sum egenkapital 1.371.000 1.095.000 928.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 10.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 311.000 634.000 835.000
Sum gjeld og egenkapital 1.684.000 1.739.000 1.776.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.354.000 2.480.000 1.182.000
Andre inntekter 46.000 0 0
Driftsinntekter 1.400.000 2.480.000 1.182.000
Varekostnad -347.000 -882.000 -496.000
Lønninger -342.000 -312.000 0
Avskrivning -86.000 -121.000 -71.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -286.000 -308.000 -62.000
Driftskostnader -1.045.000 -1.623.000 -629.000
Driftsresultat 355.000 856.000 553.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -2.000
Finans -1.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -200.000 0
Årsresultat 276.000 667.000 428.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 21.000 72.000 123.000
Sum varige driftsmidler 21.000 661.000 782.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 661.000 782.000
Varebeholdning 16.000 0 0
Kundefordringer 317.000 308.000 689.000
Andre fordringer 57.000 45.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.274.000 725.000 305.000
Sum omløpsmidler 1.663.000 1.078.000 994.000
Sum eiendeler 1.684.000 1.739.000 1.776.000
Sum opptjent egenkapital 1.171.000 895.000 428.000
Sum egenkapital 1.371.000 1.095.000 928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 10.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 10.000 13.000
Leverandørgjeld 31.000 184.000 203.000
Betalbar skatt 86.000 192.000 110.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 11.000 99.000
Utbytte -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 47.000 423.000
Sum kortsiktig gjeld 311.000 634.000 835.000
Sum gjeld og egenkapital 1.684.000 1.739.000 1.776.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.352.000 444.000 159.000
Likviditetsgrad 1 5.3 1.7 1.2
Likviditetsgrad 2 5.3 1.7 1.2
Soliditet 81.4 6 52.3
Resultatgrad 25.4 34.5 46.8
Rentedekningsgrad 355.0 276.5
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 21.1 49.2 31.1
Signatur
11.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex