Seasport Import AS
Juridisk navn:  Seasport Import AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22837873
Munkedamsveien 20 Inngang SrfSnoSk8 Munkedamsveien 20 Fax: 22839295
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 868248432
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 11/15/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Progressum Lørenskog As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.69%
Resultat  
  
266.45%
Egenkapital  
  
339.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 28.360.000 21.056.000 21.340.000 16.654.000 16.106.000
Resultat: 4.588.000 1.252.000 809.000 715.000 1.003.000
Egenkapital: 4.633.000 1.055.000 79.000 -547.000 -1.086.000
Regnskap for  Seasport Import AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 28.360.000 21.056.000 21.340.000 16.654.000 16.106.000
Driftskostnader -23.508.000 -19.617.000 -19.993.000 -15.633.000 -14.708.000
Driftsresultat 4.852.000 1.439.000 1.348.000 1.022.000 1.397.000
Finansinntekter 37.000 0 32.000 0 9.000
Finanskostnader -302.000 -187.000 -572.000 -307.000 -403.000
Finans -265.000 -187.000 -540.000 -307.000 -394.000
Resultat før skatt 4.588.000 1.252.000 809.000 715.000 1.003.000
Skattekostnad -1.010.000 -276.000 -183.000 -176.000 -554.000
Årsresultat 3.578.000 977.000 626.000 539.000 449.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 290.000 408.000 541.000 121.000 558.000
Sum omløpsmidler 14.655.000 10.639.000 9.401.000 11.366.000 10.778.000
Sum eiendeler 14.945.000 11.047.000 9.942.000 11.487.000 11.336.000
Sum opptjent egenkapital 4.433.000 855.000 -121.000 -747.000 -1.286.000
Sum egenkapital 4.633.000 1.055.000 79.000 -547.000 -1.086.000
Sum langsiktig gjeld 6.686.000 7.438.000 8.113.000 8.838.000 9.376.000
Sum kortsiktig gjeld 3.626.000 2.554.000 1.750.000 3.196.000 3.047.000
Sum gjeld og egenkapital 14.945.000 11.047.000 9.942.000 11.487.000 11.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.745.000 20.506.000 21.340.000 16.654.000 15.780.000
Andre inntekter 615.000 550.000 0 0 326.000
Driftsinntekter 28.360.000 21.056.000 21.340.000 16.654.000 16.106.000
Varekostnad -17.296.000 -13.945.000 -14.394.000 -10.656.000 -9.523.000
Lønninger -3.030.000 -2.761.000 -2.637.000 -2.635.000 -2.845.000
Avskrivning -133.000 -133.000 -66.000 -12.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.049.000 -2.778.000 -2.896.000 -2.330.000 -2.331.000
Driftskostnader -23.508.000 -19.617.000 -19.993.000 -15.633.000 -14.708.000
Driftsresultat 4.852.000 1.439.000 1.348.000 1.022.000 1.397.000
Finansinntekter 37.000 0 32.000 0 9.000
Finanskostnader -302.000 -187.000 -572.000 -307.000 -403.000
Finans -265.000 -187.000 -540.000 -307.000 -394.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.578.000 977.000 626.000 539.000 449.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 102.000 278.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 256.000 352.000 448.000 0 0
Driftsløsøre 34.000 56.000 92.000 19.000 31.000
Sum varige driftsmidler 290.000 408.000 541.000 19.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 250.000
Sum anleggsmidler 290.000 408.000 541.000 121.000 558.000
Varebeholdning 6.088.000 10.221.000 8.980.000 10.574.000 10.185.000
Kundefordringer 72.000 163.000 162.000 423.000 273.000
Andre fordringer 478.000 13.000 7.000 287.000 255.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.016.000 242.000 253.000 82.000 65.000
Sum omløpsmidler 14.655.000 10.639.000 9.401.000 11.366.000 10.778.000
Sum eiendeler 14.945.000 11.047.000 9.942.000 11.487.000 11.336.000
Sum opptjent egenkapital 4.433.000 855.000 -121.000 -747.000 -1.286.000
Sum egenkapital 4.633.000 1.055.000 79.000 -547.000 -1.086.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 50.000 66.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 429.000 809.000
Sum langsiktig gjeld 6.686.000 7.438.000 8.113.000 8.838.000 9.376.000
Leverandørgjeld 482.000 556.000 261.000 813.000 528.000
Betalbar skatt 1.031.000 291.000 15.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.226.000 895.000 795.000 1.268.000 1.031.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 887.000 811.000 679.000 686.000 679.000
Sum kortsiktig gjeld 3.626.000 2.554.000 1.750.000 3.196.000 3.047.000
Sum gjeld og egenkapital 14.945.000 11.047.000 9.942.000 11.487.000 11.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.029.000 8.085.000 7.651.000 8.170.000 7.731.000
Likviditetsgrad 1 4.0 4.2 5.4 3.6 3.5
Likviditetsgrad 2 2.4 0.2 0.2 0.2 0.2
Soliditet 31.0 9.6 0.8 -4.8 -9.6
Resultatgrad 17.1 6.8 6.3 6.1 8.7
Rentedekningsgrad 16.1 7.7 2.4 3.3 3.5
Gjeldsgrad 2.2 9.5 124.8 -11.4
Total kapitalrentabilitet 32.7 1 13.9 8.9 12.4
Signatur
22.10.2015
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex