Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seby AS
Juridisk navn:  Seby AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64838700
Vestvollveien 6 Vestvollveien 6 Fax: 64838701
2019 Skedsmokorset 2019 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 948829703
Aksjekapital: 720.000 NOK
Antall ansatte: 109
Etableringsdato: 8/8/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.72%
Resultat  
  
-64.66%
Egenkapital  
  
29.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 530.175.000 694.997.000 741.530.000 508.805.000 452.068.000
Resultat: 27.577.000 78.025.000 47.041.000 40.292.000 51.309.000
Egenkapital: 45.226.000 34.983.000 60.588.000 40.697.000 21.988.000
Regnskap for  Seby AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 530.175.000 694.997.000 741.530.000 508.805.000 452.068.000
Driftskostnader -503.532.000 -617.674.000 -697.358.000 -470.353.000 -402.407.000
Driftsresultat 26.643.000 77.323.000 44.172.000 38.452.000 49.661.000
Finansinntekter 1.219.000 4.529.000 3.368.000 2.051.000 1.760.000
Finanskostnader -285.000 -3.827.000 -499.000 -211.000 -112.000
Finans 934.000 702.000 2.869.000 1.840.000 1.648.000
Resultat før skatt 27.577.000 78.025.000 47.041.000 40.292.000 51.309.000
Skattekostnad -6.116.000 -17.223.000 -10.449.000 -9.480.000 -12.213.000
Årsresultat 21.461.000 60.802.000 36.592.000 30.812.000 39.096.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.424.000 8.656.000 7.796.000 7.803.000 7.285.000
Sum omløpsmidler 221.009.000 331.638.000 293.539.000 196.109.000 205.148.000
Sum eiendeler 225.433.000 340.294.000 301.335.000 203.912.000 212.433.000
Sum opptjent egenkapital 38.856.000 28.613.000 54.218.000 34.327.000 15.618.000
Sum egenkapital 45.226.000 34.983.000 60.588.000 40.697.000 21.988.000
Sum langsiktig gjeld 6.342.000 2.207.000 10.274.000 1.484.000 2.806.000
Sum kortsiktig gjeld 173.865.000 303.104.000 230.473.000 161.731.000 187.639.000
Sum gjeld og egenkapital 225.433.000 340.294.000 301.335.000 203.912.000 212.433.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 530.175.000 694.997.000 741.530.000 508.805.000 452.068.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 530.175.000 694.997.000 741.530.000 508.805.000 452.068.000
Varekostnad -373.387.000 -493.647.000 -589.991.000 -392.323.000 -334.183.000
Lønninger -113.619.000 -104.611.000 -87.801.000 -63.966.000 -56.811.000
Avskrivning -2.154.000 -2.263.000 -2.303.000 -2.729.000 -2.612.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.372.000 -17.153.000 -17.263.000 -11.335.000 -8.801.000
Driftskostnader -503.532.000 -617.674.000 -697.358.000 -470.353.000 -402.407.000
Driftsresultat 26.643.000 77.323.000 44.172.000 38.452.000 49.661.000
Finansinntekter 1.219.000 4.529.000 3.368.000 2.051.000 1.760.000
Finanskostnader -285.000 -3.827.000 -499.000 -211.000 -112.000
Finans 934.000 702.000 2.869.000 1.840.000 1.648.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -11.160.000 -86.400.000 -16.560.000 -11.952.000 -55.001.000
Årsresultat 21.461.000 60.802.000 36.592.000 30.812.000 39.096.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.464.000 0 2.033.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 7.344.000 5.318.000 6.833.000
Driftsløsøre 3.972.000 5.740.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.972.000 5.740.000 7.344.000 5.318.000 6.833.000
Sum finansielle anleggsmidler 452.000 452.000 452.000 452.000 452.000
Sum anleggsmidler 4.424.000 8.656.000 7.796.000 7.803.000 7.285.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 75.214.000 90.840.000 63.107.000 67.695.000 20.559.000
Andre fordringer 1.232.000 6.479.000 25.665.000 14.644.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 143.756.000 233.694.000 167.902.000 103.709.000 183.835.000
Sum omløpsmidler 221.009.000 331.638.000 293.539.000 196.109.000 205.148.000
Sum eiendeler 225.433.000 340.294.000 301.335.000 203.912.000 212.433.000
Sum opptjent egenkapital 38.856.000 28.613.000 54.218.000 34.327.000 15.618.000
Sum egenkapital 45.226.000 34.983.000 60.588.000 40.697.000 21.988.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.342.000 2.207.000 10.274.000 1.484.000 2.806.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.274.000 780.000 652.000 1.786.000 246.000
Sum langsiktig gjeld 6.342.000 2.207.000 10.274.000 1.484.000 2.806.000
Leverandørgjeld 138.661.000 159.576.000 165.577.000 100.402.000 82.643.000
Betalbar skatt 28.062.000 0 13.413.000 26.940.000
Skyldig offentlige avgifter 11.729.000 16.926.000 17.992.000 17.454.000 14.906.000
Utbytte -11.160.000 -86.400.000 -16.560.000 -11.952.000 -55.001.000
Annen kortsiktig gjeld 9.041.000 11.360.000 29.692.000 16.724.000 7.903.000
Sum kortsiktig gjeld 173.865.000 303.104.000 230.473.000 161.731.000 187.639.000
Sum gjeld og egenkapital 225.433.000 340.294.000 301.335.000 203.912.000 212.433.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.144.000 28.534.000 63.066.000 34.378.000 17.509.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.3 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.3 1.2 1.1
Soliditet 20.1 10.3 20.1 2 10.4
Resultatgrad 5.0 11.1 6 7.6 1
Rentedekningsgrad 93.5 20.2 88.5 182.2 443.4
Gjeldsgrad 4.0 8.7 4 4 8.7
Total kapitalrentabilitet 12.4 24.1 15.8 19.9 24.2
Signatur
24.01.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP,
ELLER TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex