Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Security Clothing Systems As
Juridisk navn:  Security Clothing Systems As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41414141
Postboks 1030 Hoff Martin Linges Vei 25 Fax:
0218 Oslo 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 898091252
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 2/17/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
853.85%
Egenkapital  
  
103.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 100.000 0 0 50.000 0
Resultat: 98.000 -13.000 362.000 -1.065.000 -143.000
Egenkapital: 3.000 -95.000 -82.000 -444.000 -129.000
Regnskap for  Security Clothing Systems As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 100.000 0 0 50.000 0
Driftskostnader -2.000 -13.000 362.000 -1.115.000 -143.000
Driftsresultat 98.000 -13.000 362.000 -1.064.000 -143.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 98.000 -13.000 362.000 -1.065.000 -143.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 98.000 -13.000 362.000 -1.065.000 -143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 3.000 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -99.000 -197.000 -184.000 -546.000 -163.000
Sum egenkapital 3.000 -95.000 -82.000 -444.000 -129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95.000 82.000 444.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 0 0 0 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.000 0 0 50.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 100.000 0 0 50.000 0
Varekostnad -10.000 -1.000 -579.000 -22.000
Lønninger 0 370.000 -370.000 0
Avskrivning 0 0 0 -120.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -3.000 -7.000 -166.000 -1.000
Driftskostnader -2.000 -13.000 362.000 -1.115.000 -143.000
Driftsresultat 98.000 -13.000 362.000 -1.064.000 -143.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 98.000 -13.000 362.000 -1.065.000 -143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 3.000 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -99.000 -197.000 -184.000 -546.000 -163.000
Sum egenkapital 3.000 -95.000 -82.000 -444.000 -129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 32.000 32.000 120.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 50.000 412.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000 82.000 444.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 0 0 0 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 -95.000 -82.000 -444.000 -130.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 98.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 3.266.7
Signatur
02.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex