Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Security Group Holding As
Juridisk navn:  Security Group Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Granbakken 9 Granbakken 9 Fax:
3076 Sande I Vestfold 3076 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 921373805
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/7/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sky Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-383.33%
Egenkapital  
  
-120.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -29.000 -6.000
Egenkapital: -5.000 24.000
Regnskap for  Security Group Holding As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -29.000 -6.000
Driftsresultat -29.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -29.000 -6.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -29.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.000 0
Sum omløpsmidler 5.000 24.000
Sum eiendeler 145.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -6.000
Sum egenkapital -5.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 150.000 0
Sum gjeld og egenkapital 145.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -10.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -6.000
Driftskostnader -29.000 -6.000
Driftsresultat -29.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -29.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 140.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 140.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.000 24.000
Sum omløpsmidler 5.000 24.000
Sum eiendeler 145.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -6.000
Sum egenkapital -5.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 0
Sum kortsiktig gjeld 150.000 0
Sum gjeld og egenkapital 145.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -145.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet -3.4 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet
Signatur
11.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex