Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Security Holding AS
Juridisk navn:  Security Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71678385
Postboks 2127 Kordellen 2 Fax:
6502 Kristiansund N 6514 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 989116045
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Andre Hansø As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
71.43%
Egenkapital  
  
-3.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 22.000 2.097.000
Resultat: -16.000 -56.000 -36.000 -79.000 1.467.000
Egenkapital: 301.000 313.000 357.000 486.000 749.000
Regnskap for  Security Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 22.000 2.097.000
Driftskostnader -16.000 -56.000 -36.000 -92.000 -359.000
Driftsresultat -16.000 -56.000 -36.000 -69.000 1.738.000
Finansinntekter 0 0 0 0 327.000
Finanskostnader 0 0 0 -9.000 -597.000
Finans 0 0 0 -9.000 -270.000
Resultat før skatt -16.000 -56.000 -36.000 -79.000 1.467.000
Skattekostnad 3.000 12.000 7.000 15.000 -414.000
Årsresultat -12.000 -44.000 -29.000 -63.000 1.053.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 305.000 302.000 323.000 387.000 1.527.000
Sum omløpsmidler 10.000 23.000 64.000 111.000 1.728.000
Sum eiendeler 315.000 325.000 387.000 498.000 3.255.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 36.000 80.000 209.000 472.000
Sum egenkapital 301.000 313.000 357.000 486.000 749.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 994.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 12.000 31.000 12.000 1.512.000
Sum gjeld og egenkapital 314.000 325.000 388.000 498.000 3.255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 51.000
Andre inntekter 0 0 0 22.000 2.046.000
Driftsinntekter 0 0 0 22.000 2.097.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -56.000 -36.000 -92.000 -349.000
Driftskostnader -16.000 -56.000 -36.000 -92.000 -359.000
Driftsresultat -16.000 -56.000 -36.000 -69.000 1.738.000
Finansinntekter 0 0 0 0 327.000
Finanskostnader 0 0 0 -9.000 -597.000
Finans 0 0 0 -9.000 -270.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -44.000 -29.000 -63.000 1.053.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 38.000 26.000 19.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 975.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 975.000
Sum finansielle anleggsmidler 264.000 264.000 298.000 369.000 549.000
Sum anleggsmidler 305.000 302.000 323.000 387.000 1.527.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 33.000
Andre fordringer 0 0 34.000 104.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 23.000 30.000 7.000 1.652.000
Sum omløpsmidler 10.000 23.000 64.000 111.000 1.728.000
Sum eiendeler 315.000 325.000 387.000 498.000 3.255.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 36.000 80.000 209.000 472.000
Sum egenkapital 301.000 313.000 357.000 486.000 749.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 994.000
Leverandørgjeld 13.000 12.000 31.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 284.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 12.000 1.224.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 12.000 31.000 12.000 1.512.000
Sum gjeld og egenkapital 314.000 325.000 388.000 498.000 3.255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 11.000 33.000 99.000 216.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.9 2.1 9.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 1.9 2.1 9.3 1.1
Soliditet 95.9 96.3 9 97.6 2
Resultatgrad -313.6 82.9
Rentedekningsgrad -7.7 2.9
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0 3.3
Total kapitalrentabilitet -5.1 -17.2 -9.3 -13.9 63.4
Signatur
19.10.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex