Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Security Infrastructure Properties Denmark As
Juridisk navn:  Security Infrastructure Properties Denmark As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22878700
C/O Pareto Business Management As Postboks 1396 Vika Dronning Mauds gate 3 Fax: 22878800
0114 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913870018
Aksjekapital: 1.227.400 NOK
Etableringsdato: 5/31/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Pareto Business Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
603.16%
Egenkapital  
  
-0.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 12.745.000 -2.533.000 -6.756.000 -2.586.000 -4.000
Egenkapital: 110.759.000 111.736.000 127.737.000 142.643.000 21.000
Regnskap for  Security Infrastructure Properties Denmark As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -181.000 -160.000 -247.000 -114.000 -4.000
Driftsresultat -181.000 -161.000 -247.000 -114.000 -4.000
Finansinntekter 15.102.000 2.000 43.000 1.000 71.000
Finanskostnader -2.175.000 -2.373.000 -6.552.000 -2.472.000 -71.000
Finans 12.927.000 -2.371.000 -6.509.000 -2.471.000 0
Resultat før skatt 12.745.000 -2.533.000 -6.756.000 -2.586.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 -2.048.000 2.048.000 0
Årsresultat 12.745.000 -2.533.000 -8.804.000 -538.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 204.451.000 204.566.000 204.489.000 206.499.000 0
Sum omløpsmidler 133.000 83.000 706.000 3.407.000 21.000
Sum eiendeler 204.584.000 204.649.000 205.195.000 209.906.000 21.000
Sum opptjent egenkapital 12.745.000 0 0 -541.000 -3.000
Sum egenkapital 110.759.000 111.736.000 127.737.000 142.643.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 90.644.000 90.702.000 76.205.000 65.268.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.181.000 2.210.000 1.253.000 1.995.000 0
Sum gjeld og egenkapital 204.583.000 204.648.000 205.195.000 209.907.000 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -91.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -69.000 -247.000 -114.000 -4.000
Driftskostnader -181.000 -160.000 -247.000 -114.000 -4.000
Driftsresultat -181.000 -161.000 -247.000 -114.000 -4.000
Finansinntekter 15.102.000 2.000 43.000 1.000 71.000
Finanskostnader -2.175.000 -2.373.000 -6.552.000 -2.472.000 -71.000
Finans 12.927.000 -2.371.000 -6.509.000 -2.471.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -13.723.000 0 0 0 0
Årsresultat 12.745.000 -2.533.000 -8.804.000 -538.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.048.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 204.451.000 204.566.000 204.489.000 204.451.000 0
Sum anleggsmidler 204.451.000 204.566.000 204.489.000 206.499.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 14.000 828.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 133.000 83.000 692.000 2.579.000 21.000
Sum omløpsmidler 133.000 83.000 706.000 3.407.000 21.000
Sum eiendeler 204.584.000 204.649.000 205.195.000 209.906.000 21.000
Sum opptjent egenkapital 12.745.000 0 0 -541.000 -3.000
Sum egenkapital 110.759.000 111.736.000 127.737.000 142.643.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 90.644.000 90.702.000 76.205.000 65.268.000 0
Leverandørgjeld 8.000 8.000 58.000 845.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 200.000 0
Utbytte -13.723.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.174.000 2.203.000 1.195.000 950.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.181.000 2.210.000 1.253.000 1.995.000 0
Sum gjeld og egenkapital 204.583.000 204.648.000 205.195.000 209.907.000 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.048.000 -2.127.000 -547.000 1.412.000 21.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0.6 1.7 0.0
Soliditet 54.1 54.6 62.3 6 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 0.9
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.6 0.5 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.3 -0.1 -0.1 -0.1 319.0
Signatur
26.04.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex