Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Security Management Consulting AS
Juridisk navn:  Security Management Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56323690
c/o Trond Johannessen Regnskap Straumeveien 166 Straumeveien 166 Fax: 56323691
5151 Straumsgrend 5151 Straumsgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 982284171
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/10/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trond Johannessen Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1400%
Egenkapital  
  
1.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 13.000 -1.000 -262.000 -418.000 -407.000
Egenkapital: 870.000 857.000 858.000 1.220.000 1.638.000
Regnskap for  Security Management Consulting AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -21.000 -270.000 -437.000 -440.000
Driftsresultat -9.000 -21.000 -270.000 -437.000 -440.000
Finansinntekter 22.000 20.000 8.000 19.000 33.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 22.000 20.000 8.000 19.000 33.000
Resultat før skatt 13.000 -1.000 -262.000 -418.000 -407.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 -1.000 -262.000 -418.000 -407.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 878.000 872.000 1.007.000 1.300.000 1.718.000
Sum eiendeler 878.000 872.000 1.007.000 1.300.000 1.718.000
Sum opptjent egenkapital 770.000 757.000 758.000 1.120.000 1.538.000
Sum egenkapital 870.000 857.000 858.000 1.220.000 1.638.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 15.000 149.000 80.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 878.000 872.000 1.007.000 1.300.000 1.718.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -255.000 -416.000 -414.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -21.000 -15.000 -21.000 -26.000
Driftskostnader -9.000 -21.000 -270.000 -437.000 -440.000
Driftsresultat -9.000 -21.000 -270.000 -437.000 -440.000
Finansinntekter 22.000 20.000 8.000 19.000 33.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 22.000 20.000 8.000 19.000 33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 0 0
Årsresultat 13.000 -1.000 -262.000 -418.000 -407.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 11.000 10.000 0 0 0
Sum investeringer 44.000 36.000 28.000 25.000 16.000
Kasse, bank 823.000 827.000 979.000 1.275.000 1.702.000
Sum omløpsmidler 878.000 872.000 1.007.000 1.300.000 1.718.000
Sum eiendeler 878.000 872.000 1.007.000 1.300.000 1.718.000
Sum opptjent egenkapital 770.000 757.000 758.000 1.120.000 1.538.000
Sum egenkapital 870.000 857.000 858.000 1.220.000 1.638.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 10.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 16.000 32.000 29.000
Utbytte 0 0 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 6.000 133.000 48.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 15.000 149.000 80.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 878.000 872.000 1.007.000 1.300.000 1.718.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 870.000 857.000 858.000 1.220.000 1.638.000
Likviditetsgrad 1 109.8 58.1 6.8 16.3 21.5
Likviditetsgrad 2 109.8 58.1 6.8 16.3 21.5
Soliditet 99.1 98.3 85.2 93.8 95.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.5 -0.1 -32.2 -23.7
Signatur
26.02.2016
SIGNATUR
SOLBERG PER OLAF
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex