Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Security Park AS
Juridisk navn:  Security Park AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22411700
Ensjøveien 23B Ensjøveien 23B Fax: 22411699
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984524455
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 5/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lundes Revisjonskontor DA
Utvikling:
Omsetning  
  
14.43%
Resultat  
  
157.56%
Egenkapital  
  
32.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 43.349.000 37.881.000 28.736.000 31.382.000 31.817.000
Resultat: 2.593.000 -4.505.000 -5.001.000 146.000 1.288.000
Egenkapital: -5.469.000 -8.062.000 -3.557.000 2.594.000 2.448.000
Regnskap for  Security Park AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43.349.000 37.881.000 28.736.000 31.382.000 31.817.000
Driftskostnader -41.009.000 -42.174.000 -33.745.000 -31.512.000 -30.854.000
Driftsresultat 2.340.000 -4.293.000 -5.009.000 -129.000 963.000
Finansinntekter 667.000 146.000 266.000 503.000 577.000
Finanskostnader -414.000 -358.000 -257.000 -228.000 -250.000
Finans 253.000 -212.000 9.000 275.000 327.000
Resultat før skatt 2.593.000 -4.505.000 -5.001.000 146.000 1.288.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -366.000
Årsresultat 2.593.000 -4.505.000 -5.001.000 146.000 923.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.030.000 7.505.000 7.599.000 3.346.000 3.790.000
Sum omløpsmidler 4.607.000 3.519.000 2.400.000 10.163.000 9.364.000
Sum eiendeler 11.637.000 11.024.000 9.999.000 13.509.000 13.154.000
Sum opptjent egenkapital -5.575.000 -8.168.000 -3.663.000 2.488.000 2.342.000
Sum egenkapital -5.469.000 -8.062.000 -3.557.000 2.594.000 2.448.000
Sum langsiktig gjeld 7.114.000 1.316.000 1.335.000 1.306.000 1.472.000
Sum kortsiktig gjeld 9.992.000 17.770.000 12.222.000 9.609.000 9.235.000
Sum gjeld og egenkapital 11.637.000 11.024.000 10.000.000 13.509.000 13.155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.307.000 37.881.000 28.730.000 31.382.000 31.817.000
Andre inntekter 42.000 0 5.000 0 0
Driftsinntekter 43.349.000 37.881.000 28.736.000 31.382.000 31.817.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -13.067.000 -13.974.000 -14.154.000 -14.949.000 -14.042.000
Avskrivning -1.063.000 -1.153.000 -952.000 -936.000 -928.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.879.000 -27.047.000 -18.639.000 -15.627.000 -15.884.000
Driftskostnader -41.009.000 -42.174.000 -33.745.000 -31.512.000 -30.854.000
Driftsresultat 2.340.000 -4.293.000 -5.009.000 -129.000 963.000
Finansinntekter 667.000 146.000 266.000 503.000 577.000
Finanskostnader -414.000 -358.000 -257.000 -228.000 -250.000
Finans 253.000 -212.000 9.000 275.000 327.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.593.000 -4.505.000 -5.001.000 146.000 923.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 86.000 68.000 88.000 7.000 89.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.944.000 2.438.000 2.511.000 2.155.000 2.511.000
Sum varige driftsmidler 1.944.000 2.438.000 2.511.000 2.155.000 2.511.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.184.000 1.190.000
Sum anleggsmidler 7.030.000 7.505.000 7.599.000 3.346.000 3.790.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.546.000 1.977.000 1.192.000 5.621.000 4.329.000
Andre fordringer 1.427.000 1.018.000 668.000 3.665.000 3.637.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 633.000 525.000 540.000 877.000 1.398.000
Sum omløpsmidler 4.607.000 3.519.000 2.400.000 10.163.000 9.364.000
Sum eiendeler 11.637.000 11.024.000 9.999.000 13.509.000 13.154.000
Sum opptjent egenkapital -5.575.000 -8.168.000 -3.663.000 2.488.000 2.342.000
Sum egenkapital -5.469.000 -8.062.000 -3.557.000 2.594.000 2.448.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 960.000 9.351.000 7.109.000 4.636.000 4.584.000
Sum langsiktig gjeld 7.114.000 1.316.000 1.335.000 1.306.000 1.472.000
Leverandørgjeld 1.616.000 2.271.000 1.193.000 907.000 670.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 366.000
Skyldig offentlige avgifter 1.776.000 1.129.000 1.154.000 1.606.000 1.451.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.640.000 5.019.000 2.766.000 2.459.000 2.164.000
Sum kortsiktig gjeld 9.992.000 17.770.000 12.222.000 9.609.000 9.235.000
Sum gjeld og egenkapital 11.637.000 11.024.000 10.000.000 13.509.000 13.155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.385.000 -14.251.000 -9.822.000 554.000 129.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.2 0.2 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.2 1.1 1.1
Soliditet -73.1 -35.6 19.2 18.6
Resultatgrad 5.4 -11.3 -17.4 -0.4 3.0
Rentedekningsgrad 5.7 -19.5 -0.6 6.2
Gjeldsgrad -3.1 -2.4 -3.8 4.2 4.4
Total kapitalrentabilitet 25.8 -37.6 -47.4 2.8 11.7
Signatur
03.06.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex