Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seilmaker H K Mathiesen AS
Juridisk navn:  Seilmaker H K Mathiesen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51885680
Auglendsdalen 89 Auglendsdalen 89 Fax: 51885690
4017 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 919628162
Aksjekapital: 1.150.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 11/1/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Malde Revisjon & Rådgivning ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.08%
Resultat  
  
-18.32%
Egenkapital  
  
1.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.803.000 10.011.000 8.856.000 8.814.000 8.461.000
Resultat: 1.373.000 1.681.000 720.000 1.684.000 669.000
Egenkapital: 5.753.000 5.673.000 5.378.000 5.405.000 5.203.000
Regnskap for  Seilmaker H K Mathiesen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.803.000 10.011.000 8.856.000 8.814.000 8.461.000
Driftskostnader -8.613.000 -9.117.000 -7.928.000 -7.772.000 -7.905.000
Driftsresultat 1.191.000 895.000 927.000 1.043.000 556.000
Finansinntekter 230.000 826.000 -185.000 663.000 145.000
Finanskostnader -48.000 -41.000 -23.000 -21.000 -31.000
Finans 182.000 785.000 -208.000 642.000 114.000
Resultat før skatt 1.373.000 1.681.000 720.000 1.684.000 669.000
Skattekostnad -293.000 -186.000 -246.000 -282.000 -134.000
Årsresultat 1.080.000 1.494.000 474.000 1.402.000 535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.000 235.000 33.000 70.000 100.000
Sum omløpsmidler 8.280.000 11.990.000 11.794.000 12.383.000 10.733.000
Sum eiendeler 8.491.000 12.225.000 11.827.000 12.453.000 10.833.000
Sum opptjent egenkapital 4.603.000 4.523.000 4.228.000 4.255.000 4.053.000
Sum egenkapital 5.753.000 5.673.000 5.378.000 5.405.000 5.203.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.738.000 6.553.000 6.449.000 7.048.000 5.630.000
Sum gjeld og egenkapital 8.491.000 12.226.000 11.827.000 12.453.000 10.833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.803.000 10.007.000 8.856.000 8.814.000 8.461.000
Andre inntekter 4.000 0 0 0
Driftsinntekter 9.803.000 10.011.000 8.856.000 8.814.000 8.461.000
Varekostnad -1.744.000 -1.994.000 -1.754.000 -1.631.000 -1.815.000
Lønninger -4.582.000 -4.471.000 -3.880.000 -3.735.000 -4.097.000
Avskrivning -73.000 -32.000 -37.000 -52.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.218.000 -2.585.000 -2.214.000 -2.305.000 -2.021.000
Driftskostnader -8.613.000 -9.117.000 -7.928.000 -7.772.000 -7.905.000
Driftsresultat 1.191.000 895.000 927.000 1.043.000 556.000
Finansinntekter 230.000 826.000 -185.000 663.000 145.000
Finanskostnader -48.000 -41.000 -23.000 -21.000 -31.000
Finans 182.000 785.000 -208.000 642.000 114.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.200.000 -500.000 -1.200.000 0
Årsresultat 1.080.000 1.494.000 474.000 1.402.000 535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 211.000 235.000 33.000 70.000 100.000
Sum varige driftsmidler 211.000 235.000 33.000 70.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 211.000 235.000 33.000 70.000 100.000
Varebeholdning 950.000 1.063.000 1.113.000 983.000 1.278.000
Kundefordringer 1.364.000 1.306.000 1.155.000 711.000 901.000
Andre fordringer 486.000 107.000 111.000 102.000 117.000
Sum investeringer 1.893.000 7.257.000 6.439.000 7.136.000 6.481.000
Kasse, bank 3.586.000 2.258.000 2.976.000 3.451.000 1.955.000
Sum omløpsmidler 8.280.000 11.990.000 11.794.000 12.383.000 10.733.000
Sum eiendeler 8.491.000 12.225.000 11.827.000 12.453.000 10.833.000
Sum opptjent egenkapital 4.603.000 4.523.000 4.228.000 4.255.000 4.053.000
Sum egenkapital 5.753.000 5.673.000 5.378.000 5.405.000 5.203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 192.000 333.000 171.000 181.000 223.000
Betalbar skatt 293.000 186.000 246.000 282.000 134.000
Skyldig offentlige avgifter 451.000 398.000 411.000 346.000 345.000
Utbytte -1.000.000 -1.200.000 -500.000 -1.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 802.000 4.436.000 5.122.000 5.039.000 4.927.000
Sum kortsiktig gjeld 2.738.000 6.553.000 6.449.000 7.048.000 5.630.000
Sum gjeld og egenkapital 8.491.000 12.226.000 11.827.000 12.453.000 10.833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.542.000 5.437.000 5.345.000 5.335.000 5.103.000
Likviditetsgrad 1 3.0 1.8 1.8 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 2.7 1.7 1.7 1.6 1.7
Soliditet 67.8 46.4 45.5 43.4 4
Resultatgrad 12.1 8.9 10.5 11.8 6.6
Rentedekningsgrad 24.8 21.8 40.3 49.7 17.9
Gjeldsgrad 0.5 1.2 1.2 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 16.7 14.1 6.3 13.7 6.5
Signatur
29.04.2021
STYRETS FORMANN HAR SELSKAPETS SIGNATUR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex