Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seim Bolig As
Juridisk navn:  Seim Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92098666
Fureberget 29A Fureberget 29A Fax:
5912 Seim 5912 Seim
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 912814521
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/19/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Real Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
414.63%
Resultat  
  
1314.29%
Egenkapital  
  
62.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.110.000 410.000 425.000 1.058.000 2.283.000
Resultat: 99.000 7.000 58.000 -63.000 -55.000
Egenkapital: -46.000 -123.000 -166.000 -169.000 -119.000
Regnskap for  Seim Bolig As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.110.000 410.000 425.000 1.058.000 2.283.000
Driftskostnader -2.011.000 -403.000 -368.000 -1.122.000 -2.338.000
Driftsresultat 99.000 7.000 58.000 -63.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt 99.000 7.000 58.000 -63.000 -55.000
Skattekostnad -22.000 36.000 -55.000 13.000 11.000
Årsresultat 77.000 42.000 3.000 -50.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 70.000 43.000 107.000 82.000
Sum omløpsmidler 302.000 182.000 2.000 23.000 24.000
Sum eiendeler 347.000 252.000 45.000 130.000 106.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -153.000 -196.000 -199.000 -149.000
Sum egenkapital -46.000 -123.000 -166.000 -169.000 -119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 393.000 376.000 211.000 299.000 224.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 253.000 45.000 130.000 105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.110.000 410.000 425.000 1.058.000 2.283.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.110.000 410.000 425.000 1.058.000 2.283.000
Varekostnad -1.871.000 -305.000 -230.000 -938.000 -1.995.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -8.000 -9.000 -7.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -136.000 -90.000 -129.000 -177.000 -337.000
Driftskostnader -2.011.000 -403.000 -368.000 -1.122.000 -2.338.000
Driftsresultat 99.000 7.000 58.000 -63.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 42.000 3.000 -50.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 43.000 8.000 63.000 50.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 13.000 15.000 21.000 28.000 14.000
Driftsløsøre 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000
Sum varige driftsmidler 23.000 27.000 36.000 44.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 45.000 70.000 43.000 107.000 82.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 100.000 93.000 0 0 0
Andre fordringer 4.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 198.000 89.000 2.000 23.000 24.000
Sum omløpsmidler 302.000 182.000 2.000 23.000 24.000
Sum eiendeler 347.000 252.000 45.000 130.000 106.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -153.000 -196.000 -199.000 -149.000
Sum egenkapital -46.000 -123.000 -166.000 -169.000 -119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 62.000 0 105.000 -2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 112.000 24.000 -27.000 -45.000 -20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 271.000 289.000 238.000 239.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 393.000 376.000 211.000 299.000 224.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 253.000 45.000 130.000 105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -91.000 -194.000 -209.000 -276.000 -200.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0 0.1 0.2
Soliditet -13.3 -48.6 -368.9 -113.3
Resultatgrad 4.7 1.7 13.6 -2.4
Rentedekningsgrad -55.0
Gjeldsgrad -8.5 -3.1 -1.3 -1.8 -1.9
Total kapitalrentabilitet 28.5 2.8 128.9 -48.5 -52.4
Signatur
19.07.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex