Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seim Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Seim Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nesbrekka 28 Nesbrekka 28 Fax:
5912 Seim 5912 Seim
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 997346785
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/17/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
60637.04%
Resultat  
  
843.25%
Egenkapital  
  
77.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.399.000 27.000 166.000 1.001.000 12.064.000
Resultat: 2.148.000 -289.000 27.000 -15.000 1.874.000
Egenkapital: 3.997.000 2.258.000 2.561.000 2.541.000 2.553.000
Regnskap for  Seim Eiendomsutvikling As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.399.000 27.000 166.000 1.001.000 12.064.000
Driftskostnader -13.497.000 -54.000 -56.000 -940.000 -10.043.000
Driftsresultat 2.901.000 -27.000 110.000 61.000 2.021.000
Finansinntekter 6.000 7.000 6.000 15.000 29.000
Finanskostnader -760.000 -269.000 -89.000 -91.000 -176.000
Finans -754.000 -262.000 -83.000 -76.000 -147.000
Resultat før skatt 2.148.000 -289.000 27.000 -15.000 1.874.000
Skattekostnad -409.000 -14.000 -7.000 3.000 -507.000
Årsresultat 1.739.000 -303.000 20.000 -12.000 1.367.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.006.000 4.458.000 1.550.000 1.553.000 15.000
Sum omløpsmidler 25.996.000 13.353.000 3.407.000 3.703.000 5.619.000
Sum eiendeler 31.002.000 17.811.000 4.957.000 5.256.000 5.634.000
Sum opptjent egenkapital 3.897.000 2.158.000 2.461.000 2.441.000 2.453.000
Sum egenkapital 3.997.000 2.258.000 2.561.000 2.541.000 2.553.000
Sum langsiktig gjeld 12.945.000 12.945.000 2.325.000 2.325.000 2.325.000
Sum kortsiktig gjeld 14.060.000 2.608.000 70.000 390.000 756.000
Sum gjeld og egenkapital 31.002.000 17.811.000 4.956.000 5.256.000 5.634.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.230.000 0 0 920.000 12.064.000
Andre inntekter 169.000 27.000 166.000 81.000 0
Driftsinntekter 16.399.000 27.000 166.000 1.001.000 12.064.000
Varekostnad -13.250.000 0 0 -451.000 -9.879.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -54.000 -56.000 -489.000 -164.000
Driftskostnader -13.497.000 -54.000 -56.000 -940.000 -10.043.000
Driftsresultat 2.901.000 -27.000 110.000 61.000 2.021.000
Finansinntekter 6.000 7.000 6.000 15.000 29.000
Finanskostnader -760.000 -269.000 -89.000 -91.000 -176.000
Finans -754.000 -262.000 -83.000 -76.000 -147.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.739.000 -303.000 20.000 -12.000 1.367.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 14.000 18.000 15.000
Fast eiendom 5.006.000 4.458.000 1.536.000 1.536.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.006.000 4.458.000 1.536.000 1.536.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.006.000 4.458.000 1.550.000 1.553.000 15.000
Varebeholdning 15.509.000 13.291.000 2.046.000 1.751.000 3.362.000
Kundefordringer 10.395.000 0 0 920.000 0
Andre fordringer 13.000 10.000 500.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 80.000 52.000 861.000 1.031.000 2.258.000
Sum omløpsmidler 25.996.000 13.353.000 3.407.000 3.703.000 5.619.000
Sum eiendeler 31.002.000 17.811.000 4.957.000 5.256.000 5.634.000
Sum opptjent egenkapital 3.897.000 2.158.000 2.461.000 2.441.000 2.453.000
Sum egenkapital 3.997.000 2.258.000 2.561.000 2.541.000 2.553.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.319.000 12.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.945.000 12.945.000 2.325.000 2.325.000 2.325.000
Leverandørgjeld 1.247.000 1.414.000 0 274.000 104.000
Betalbar skatt 409.000 0 3.000 0 514.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.085.000 1.181.000 67.000 116.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 14.060.000 2.608.000 70.000 390.000 756.000
Sum gjeld og egenkapital 31.002.000 17.811.000 4.956.000 5.256.000 5.634.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.936.000 10.745.000 3.337.000 3.313.000 4.863.000
Likviditetsgrad 1 1.8 5 48.7 9 7.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0 19.4 5 3.0
Soliditet 12.9 12.7 51.7 48.3 45.3
Resultatgrad 17.7 66.3 6.1 16.8
Rentedekningsgrad 3.8 -0.1 1.2 0.7 11.6
Gjeldsgrad 6.8 6.9 0.9 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 9.4 -0.1 2.3 1.4 36.4
Signatur
15.09.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex