Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seim Trær Og Planter AS
Juridisk navn:  Seim Trær Og Planter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69819880
Veslemona 176 Veslemona 176 Fax: 69819881
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 915775454
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/1/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Indre Østfold Regnskapsbyrå Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
65.83%
Resultat  
  
1490.2%
Egenkapital  
  
11.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.494.000 4.519.000 6.018.000 9.083.000 9.824.000
Resultat: 811.000 51.000 -353.000 1.485.000 686.000
Egenkapital: 3.768.000 3.369.000 4.920.000 5.191.000 4.077.000
Regnskap for  Seim Trær Og Planter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.494.000 4.519.000 6.018.000 9.083.000 9.824.000
Driftskostnader -6.528.000 -4.351.000 -6.346.000 -7.544.000 -9.053.000
Driftsresultat 966.000 168.000 -328.000 1.540.000 771.000
Finansinntekter 13.000 13.000 2.000 16.000 3.000
Finanskostnader -168.000 -130.000 -26.000 -71.000 -88.000
Finans -155.000 -117.000 -24.000 -55.000 -85.000
Resultat før skatt 811.000 51.000 -353.000 1.485.000 686.000
Skattekostnad -179.000 -13.000 81.000 -371.000 -185.000
Årsresultat 633.000 38.000 -272.000 1.114.000 501.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 98.000 184.000 42.000 94.000
Sum omløpsmidler 6.631.000 6.978.000 5.378.000 6.306.000 5.376.000
Sum eiendeler 6.737.000 7.076.000 5.562.000 6.348.000 5.470.000
Sum opptjent egenkapital 1.621.000 1.222.000 3.085.000 3.356.000 2.242.000
Sum egenkapital 3.768.000 3.369.000 4.920.000 5.191.000 4.077.000
Sum langsiktig gjeld 1.778.000 1.912.000 0 200.000 399.000
Sum kortsiktig gjeld 1.191.000 1.795.000 642.000 958.000 994.000
Sum gjeld og egenkapital 6.737.000 7.076.000 5.562.000 6.349.000 5.470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.237.000 4.396.000 5.998.000 9.072.000 9.797.000
Andre inntekter 257.000 123.000 20.000 11.000 27.000
Driftsinntekter 7.494.000 4.519.000 6.018.000 9.083.000 9.824.000
Varekostnad -2.822.000 -574.000 -3.010.000 -4.335.000 -5.154.000
Lønninger -2.259.000 -1.695.000 -2.049.000 -2.101.000 -2.251.000
Avskrivning -39.000 -33.000 -19.000 -57.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.408.000 -2.049.000 -1.691.000 -1.609.000 -1.664.000
Driftskostnader -6.528.000 -4.351.000 -6.346.000 -7.544.000 -9.053.000
Driftsresultat 966.000 168.000 -328.000 1.540.000 771.000
Finansinntekter 13.000 13.000 2.000 16.000 3.000
Finanskostnader -168.000 -130.000 -26.000 -71.000 -88.000
Finans -155.000 -117.000 -24.000 -55.000 -85.000
Konsernbidrag -234.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 633.000 38.000 -272.000 1.114.000 501.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 86.000 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 89.000 28.000 69.000
Driftsløsøre 70.000 56.000 0 0 16.000
Sum varige driftsmidler 70.000 56.000 89.000 28.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 42.000 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 106.000 98.000 184.000 42.000 94.000
Varebeholdning 6.017.000 6.070.000 5.110.000 4.687.000 4.129.000
Kundefordringer 335.000 345.000 89.000 101.000 105.000
Andre fordringer 67.000 80.000 133.000 132.000 172.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 211.000 84.000 46.000 1.386.000 970.000
Sum omløpsmidler 6.631.000 6.978.000 5.378.000 6.306.000 5.376.000
Sum eiendeler 6.737.000 7.076.000 5.562.000 6.348.000 5.470.000
Sum opptjent egenkapital 1.621.000 1.222.000 3.085.000 3.356.000 2.242.000
Sum egenkapital 3.768.000 3.369.000 4.920.000 5.191.000 4.077.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 12.000 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 300.000 1.201.000 31.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.778.000 1.912.000 0 200.000 399.000
Leverandørgjeld 285.000 285.000 199.000 110.000 173.000
Betalbar skatt 121.000 3.000 0 383.000 211.000
Skyldig offentlige avgifter 140.000 136.000 77.000 140.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 345.000 170.000 335.000 325.000 466.000
Sum kortsiktig gjeld 1.191.000 1.795.000 642.000 958.000 994.000
Sum gjeld og egenkapital 6.737.000 7.076.000 5.562.000 6.349.000 5.470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.440.000 5.183.000 4.736.000 5.348.000 4.382.000
Likviditetsgrad 1 5.6 3.9 8.4 6.6 5.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.4 1.7 1.3
Soliditet 55.9 47.6 88.5 81.8 74.5
Resultatgrad 12.9 3.7 -5.5 1 7.8
Rentedekningsgrad 5.8 1.3 -12.6 21.7 8.8
Gjeldsgrad 0.8 1.1 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 14.5 2.6 -5.9 24.5 14.1
Signatur
06.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex