Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Select Service Partner AS
Juridisk navn:  Select Service Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98205555
Postboks 71 Henrik Ibsens Veg 7 Fax: 67575330
2061 Gardermoen 2060 Gardermoen
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 837657652
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 1616
Etableringsdato: 10/1/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.68%
Resultat  
  
-50.97%
Egenkapital  
  
-42.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 520.054.000 891.680.000 1.678.453.000 1.646.539.000 1.520.283.000
Resultat: -67.574.000 -44.761.000 54.457.000 26.500.000 90.121.000
Egenkapital: 75.921.000 132.739.000 67.743.000 25.869.000 31.183.000
Regnskap for  Select Service Partner AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 520.054.000 891.680.000 1.678.453.000 1.646.539.000 1.520.283.000
Driftskostnader -582.830.000 -933.294.000 -1.620.688.000 -1.621.287.000 -1.431.421.000
Driftsresultat -62.776.000 -41.614.000 57.765.000 25.251.000 88.862.000
Finansinntekter 538.000 1.785.000 2.684.000 6.436.000 6.874.000
Finanskostnader -5.336.000 -4.932.000 -5.992.000 -5.187.000 -5.615.000
Finans -4.798.000 -3.147.000 -3.308.000 1.249.000 1.259.000
Resultat før skatt -67.574.000 -44.761.000 54.457.000 26.500.000 90.121.000
Skattekostnad 10.756.000 9.757.000 -12.583.000 -7.173.000 -22.828.000
Årsresultat -56.818.000 -35.004.000 41.874.000 19.326.000 67.293.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 275.131.000 337.198.000 261.610.000 286.801.000 256.716.000
Sum omløpsmidler 139.168.000 156.199.000 370.144.000 288.599.000 506.664.000
Sum eiendeler 414.299.000 493.397.000 631.754.000 575.400.000 763.380.000
Sum opptjent egenkapital -52.279.000 4.539.000 39.543.000 24.969.000 30.283.000
Sum egenkapital 75.921.000 132.739.000 67.743.000 25.869.000 31.183.000
Sum langsiktig gjeld 0 60.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 338.378.000 360.658.000 564.010.000 549.471.000 732.117.000
Sum gjeld og egenkapital 414.299.000 493.397.000 631.753.000 575.400.000 763.380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 520.054.000 891.680.000 1.678.453.000 1.646.539.000 1.520.283.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 520.054.000 891.680.000 1.678.453.000 1.646.539.000 1.520.283.000
Varekostnad -124.774.000 -234.862.000 -435.525.000 -453.491.000 -425.207.000
Lønninger -217.562.000 -294.936.000 -506.822.000 -505.675.000 -456.643.000
Avskrivning -76.592.000 -83.076.000 -55.405.000 -61.532.000 -43.513.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -163.902.000 -320.420.000 -622.936.000 -600.589.000 -506.058.000
Driftskostnader -582.830.000 -933.294.000 -1.620.688.000 -1.621.287.000 -1.431.421.000
Driftsresultat -62.776.000 -41.614.000 57.765.000 25.251.000 88.862.000
Finansinntekter 538.000 1.785.000 2.684.000 6.436.000 6.874.000
Finanskostnader -5.336.000 -4.932.000 -5.992.000 -5.187.000 -5.615.000
Finans -4.798.000 -3.147.000 -3.308.000 1.249.000 1.259.000
Konsernbidrag -27.300.000 -24.640.000 -69.167.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -56.818.000 -35.004.000 41.874.000 19.326.000 67.293.000
Balanse detaljer          
Goodwill 94.076.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 133.865.000 28.341.000 20.542.000 18.810.000 18.621.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 137.276.000 184.299.000 237.127.000 264.654.000 238.028.000
Sum varige driftsmidler 137.276.000 184.299.000 237.127.000 264.654.000 238.028.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.990.000 124.558.000 3.942.000 3.337.000 67.000
Sum anleggsmidler 275.131.000 337.198.000 261.610.000 286.801.000 256.716.000
Varebeholdning 21.767.000 18.255.000 27.588.000 27.370.000 28.806.000
Kundefordringer 32.369.000 7.249.000 62.692.000 59.036.000 80.107.000
Andre fordringer 49.864.000 16.161.000 257.434.000 168.123.000 362.618.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 35.168.000 14.534.000 22.430.000 34.070.000 35.133.000
Sum omløpsmidler 139.168.000 156.199.000 370.144.000 288.599.000 506.664.000
Sum eiendeler 414.299.000 493.397.000 631.754.000 575.400.000 763.380.000
Sum opptjent egenkapital -52.279.000 4.539.000 39.543.000 24.969.000 30.283.000
Sum egenkapital 75.921.000 132.739.000 67.743.000 25.869.000 31.183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 60.000 80.000
Leverandørgjeld 82.068.000 43.929.000 160.564.000 143.767.000 129.434.000
Betalbar skatt 4.878.000 6.840.000 0 2.845.000
Skyldig offentlige avgifter 38.974.000 24.235.000 68.059.000 62.048.000 61.682.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 217.336.000 287.616.000 320.848.000 311.657.000 447.146.000
Sum kortsiktig gjeld 338.378.000 360.658.000 564.010.000 549.471.000 732.117.000
Sum gjeld og egenkapital 414.299.000 493.397.000 631.753.000 575.400.000 763.380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -199.210.000 -204.459.000 -193.866.000 -260.872.000 -225.453.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.7 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.6 0.5 0.7
Soliditet 18.3 26.9 10.7 4.5 4.1
Resultatgrad -12.1 -4.7 3.4 1.5 5.8
Rentedekningsgrad -11.8 -8.4 9.6 4.9 15.8
Gjeldsgrad 4.5 2.7 8.3 21.2 23.5
Total kapitalrentabilitet -15.0 -8.1 9.6 5.5 12.5
Signatur
12.07.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex