Selhornet AS
Juridisk navn:  Selhornet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90633498
Sjøgata 23E Sjøgata 23E Fax:
8656 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 990051097
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/13/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
666.67%
Resultat  
  
2000%
Egenkapital  
  
12.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 253.000 33.000 108.000 480.000 15.000
Resultat: 19.000 -1.000 0 12.000 -8.000
Egenkapital: 170.000 151.000 152.000 152.000 140.000
Regnskap for  Selhornet AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 253.000 33.000 108.000 480.000 15.000
Driftskostnader -233.000 -34.000 -107.000 -469.000 -24.000
Driftsresultat 19.000 -1.000 0 12.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 1.000
Resultat før skatt 19.000 -1.000 0 12.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 19.000 -1.000 0 12.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 211.000 173.000 148.000 169.000 142.000
Sum eiendeler 211.000 173.000 148.000 169.000 142.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 50.000 0 0
Sum egenkapital 170.000 151.000 152.000 152.000 140.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 22.000 -4.000 17.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 210.000 173.000 148.000 169.000 142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.000 31.000 56.000 260.000 0
Andre inntekter 155.000 1.000 51.000 220.000 15.000
Driftsinntekter 253.000 33.000 108.000 480.000 15.000
Varekostnad -199.000 -99.000 -402.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -22.000 -8.000 -67.000 -24.000
Driftskostnader -233.000 -34.000 -107.000 -469.000 -24.000
Driftsresultat 19.000 -1.000 0 12.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 19.000 -1.000 0 12.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 10.000 20.000 32.000 33.000 0
Kundefordringer 120.000 2.000 10.000 75.000 51.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 81.000 151.000 107.000 61.000 92.000
Sum omløpsmidler 211.000 173.000 148.000 169.000 142.000
Sum eiendeler 211.000 173.000 148.000 169.000 142.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 50.000 0 0
Sum egenkapital 170.000 151.000 152.000 152.000 140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 -4.000 56.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -21.000 1.000 -13.000 -61.000 -5.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 13.000 22.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 22.000 -4.000 17.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 210.000 173.000 148.000 169.000 142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 151.000 152.000 152.000 140.000
Likviditetsgrad 1 5.3 7.9 9 7
Likviditetsgrad 2 5.0 7.0 8 7
Soliditet 81.0 87.3 102.7 89.9 98.6
Resultatgrad 7.5 -3.0 0 2.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 9.0 -0.6 0 7.1 -5.6
Signatur
21.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex