Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Selskabet Den Gode Hensigt
Juridisk navn:  Selskabet Den Gode Hensigt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55900756
Postboks 90 Sentrum Øvre Ole Bulls plass 6 Fax: 55901199
5804 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971481765
Aksjekapital: 6.718 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/31/1798
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: den gode hensigt selskabet
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Headwind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.87%
Resultat  
  
160.71%
Egenkapital  
  
405.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.264.000 7.800.000 7.663.000 7.684.000 7.635.000
Resultat: 1.615.000 -2.660.000 924.000 -726.000 1.353.000
Egenkapital: 1.904.000 377.000 3.126.000 2.262.000 3.097.000
Regnskap for  Selskabet Den Gode Hensigt
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.264.000 7.800.000 7.663.000 7.684.000 7.635.000
Driftskostnader -5.527.000 -10.359.000 -6.677.000 -8.326.000 -6.174.000
Driftsresultat 1.737.000 -2.559.000 986.000 -643.000 1.461.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -122.000 -101.000 -63.000 -86.000 -111.000
Finans -122.000 -100.000 -61.000 -83.000 -108.000
Resultat før skatt 1.615.000 -2.660.000 924.000 -726.000 1.353.000
Skattekostnad -88.000 -89.000 -59.000 -109.000 -88.000
Årsresultat 1.527.000 -2.749.000 865.000 -835.000 1.266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.350.000 4.046.000 4.640.000 5.055.000 5.086.000
Sum omløpsmidler 2.411.000 336.000 1.352.000 1.163.000 2.985.000
Sum eiendeler 5.761.000 4.382.000 5.992.000 6.218.000 8.071.000
Sum opptjent egenkapital 1.904.000 377.000 3.126.000 2.262.000 3.097.000
Sum egenkapital 1.904.000 377.000 3.126.000 2.262.000 3.097.000
Sum langsiktig gjeld 1.238.000 2.122.000 3.188.000 4.250.000
Sum kortsiktig gjeld 3.856.000 2.767.000 743.000 768.000 724.000
Sum gjeld og egenkapital 5.760.000 4.382.000 5.991.000 6.218.000 8.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 711.000 1.426.000 1.360.000 1.303.000 1.249.000
Andre inntekter 6.553.000 6.374.000 6.303.000 6.382.000 6.387.000
Driftsinntekter 7.264.000 7.800.000 7.663.000 7.684.000 7.635.000
Varekostnad -497.000 -1.007.000 -962.000 -946.000 -867.000
Lønninger -1.993.000 -2.570.000 -2.267.000 -2.193.000 -2.194.000
Avskrivning -696.000 -594.000 -590.000 -546.000 -518.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.341.000 -6.188.000 -2.858.000 -4.641.000 -2.595.000
Driftskostnader -5.527.000 -10.359.000 -6.677.000 -8.326.000 -6.174.000
Driftsresultat 1.737.000 -2.559.000 986.000 -643.000 1.461.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -122.000 -101.000 -63.000 -86.000 -111.000
Finans -122.000 -100.000 -61.000 -83.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.527.000 -2.749.000 865.000 -835.000 1.266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.919.000 3.387.000 3.866.000 4.267.000 4.595.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 431.000 659.000 774.000 788.000 491.000
Sum varige driftsmidler 3.350.000 4.046.000 4.640.000 5.055.000 5.086.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.350.000 4.046.000 4.640.000 5.055.000 5.086.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.198.000 11.000 0 69.000 112.000
Andre fordringer 121.000 132.000 100.000 124.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.092.000 193.000 1.252.000 969.000 2.759.000
Sum omløpsmidler 2.411.000 336.000 1.352.000 1.163.000 2.985.000
Sum eiendeler 5.761.000 4.382.000 5.992.000 6.218.000 8.071.000
Sum opptjent egenkapital 1.904.000 377.000 3.126.000 2.262.000 3.097.000
Sum egenkapital 1.904.000 377.000 3.126.000 2.262.000 3.097.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.003.000 1.987.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.238.000 2.122.000 3.188.000 4.250.000
Leverandørgjeld 174.000 287.000 152.000 180.000 149.000
Betalbar skatt 88.000 84.000 81.000 109.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 288.000 177.000 193.000 172.000 208.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 304.000 232.000 318.000 307.000 279.000
Sum kortsiktig gjeld 3.856.000 2.767.000 743.000 768.000 724.000
Sum gjeld og egenkapital 5.760.000 4.382.000 5.991.000 6.218.000 8.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.445.000 -2.431.000 609.000 395.000 2.261.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.1 1.8 1.5 4.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.1 1.8 1.5 4.1
Soliditet 33.1 8.6 52.2 36.4 38.4
Resultatgrad 23.9 -32.8 12.9 -8.4 19.1
Rentedekningsgrad 14.2 -25.3 15.7 -7.5 13.2
Gjeldsgrad 2.0 10.6 0.9 1.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 30.2 -58.4 16.5 -10.3 18.1
Prokurister
04.09.2020
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex