Selskapslokaler AS
Juridisk navn:  Selskapslokaler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22421212
Myntgata 3 Myntgata 3 Fax: 22420380
0151 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 831149922
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 9/8/1981 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: jon øvrehus as
Revisor: Hanne Cathrine Strømberg
Regnskapsfører: Econpartner Skullerud As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.8%
Resultat  
  
-328.94%
Egenkapital  
  
-121.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.340.000 10.894.000 10.441.000 11.388.000 12.620.000
Resultat: -1.250.000 546.000 364.000 -54.000 -324.000
Egenkapital: -220.000 1.042.000 1.206.000 1.008.000 1.055.000
Regnskap for  Selskapslokaler AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.340.000 10.894.000 10.441.000 11.388.000 12.620.000
Driftskostnader -7.547.000 -10.320.000 -10.030.000 -11.402.000 -12.916.000
Driftsresultat -1.208.000 575.000 412.000 -14.000 -296.000
Finansinntekter -1.000 2.000 0 -1.000 2.000
Finanskostnader -42.000 -31.000 -49.000 -39.000 -30.000
Finans -43.000 -29.000 -49.000 -40.000 -28.000
Resultat før skatt -1.250.000 546.000 364.000 -54.000 -324.000
Skattekostnad -12.000 -125.000 -87.000 8.000 75.000
Årsresultat -1.262.000 422.000 277.000 -46.000 -249.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 32.000 39.000 121.000 183.000
Sum omløpsmidler 2.370.000 3.931.000 3.901.000 3.175.000 3.503.000
Sum eiendeler 2.390.000 3.963.000 3.940.000 3.296.000 3.686.000
Sum opptjent egenkapital -325.000 937.000 1.101.000 903.000 950.000
Sum egenkapital -220.000 1.042.000 1.206.000 1.008.000 1.055.000
Sum langsiktig gjeld 559.000 103.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.609.000 2.361.000 2.630.000 2.288.000 2.631.000
Sum gjeld og egenkapital 2.389.000 3.962.000 3.939.000 3.296.000 3.686.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.744.000 10.544.000 10.096.000 11.139.000 12.620.000
Andre inntekter 596.000 351.000 345.000 249.000 0
Driftsinntekter 6.340.000 10.894.000 10.441.000 11.388.000 12.620.000
Varekostnad -1.389.000 -2.147.000 -2.156.000 -2.565.000 -2.995.000
Lønninger -3.543.000 -5.312.000 -5.049.000 -5.881.000 -6.166.000
Avskrivning -6.000 -19.000 -69.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.615.000 -2.855.000 -2.806.000 -2.887.000 -3.692.000
Driftskostnader -7.547.000 -10.320.000 -10.030.000 -11.402.000 -12.916.000
Driftsresultat -1.208.000 575.000 412.000 -14.000 -296.000
Finansinntekter -1.000 2.000 0 -1.000 2.000
Finanskostnader -42.000 -31.000 -49.000 -39.000 -30.000
Finans -43.000 -29.000 -49.000 -40.000 -28.000
Konsernbidrag -436.000 -79.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.262.000 422.000 277.000 -46.000 -249.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 13.000 76.000 69.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 6.000 25.000 94.000
Sum varige driftsmidler 0 6.000 25.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 20.000 32.000 39.000 121.000 183.000
Varebeholdning 171.000 267.000 194.000 241.000 277.000
Kundefordringer 240.000 1.090.000 506.000 591.000 690.000
Andre fordringer 1.826.000 1.925.000 1.776.000 1.550.000 1.464.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 133.000 648.000 1.424.000 793.000 1.072.000
Sum omløpsmidler 2.370.000 3.931.000 3.901.000 3.175.000 3.503.000
Sum eiendeler 2.390.000 3.963.000 3.940.000 3.296.000 3.686.000
Sum opptjent egenkapital -325.000 937.000 1.101.000 903.000 950.000
Sum egenkapital -220.000 1.042.000 1.206.000 1.008.000 1.055.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 971.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 559.000 103.000 0 0
Leverandørgjeld 489.000 347.000 332.000 402.000 487.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 544.000 1.350.000 1.419.000 1.376.000 1.436.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 606.000 664.000 880.000 510.000 708.000
Sum kortsiktig gjeld 2.609.000 2.361.000 2.630.000 2.288.000 2.631.000
Sum gjeld og egenkapital 2.389.000 3.962.000 3.939.000 3.296.000 3.686.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -239.000 1.570.000 1.271.000 887.000 872.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.7 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 1.6 1.4 1.3 1.2
Soliditet -9.2 26.3 30.6 30.6 28.6
Resultatgrad -19.1 5.3 3.9 -0.1 -2.3
Rentedekningsgrad -28.8 18.5 8.4 -0.4 -9.9
Gjeldsgrad -11.9 2.8 2.3 2.3 2.5
Total kapitalrentabilitet -50.6 14.6 10.5 -0.5
Signatur
09.12.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex