Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Selsvollene Biffring As
Juridisk navn:  Selsvollene Biffring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Verkensbakkein 25 Verkensbakkein 25 Fax:
2670 Otta 2670 Otta
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 924378042
Aksjekapital: 170.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Otta Vågå As
Utvikling:
Omsetning  
  
161.73%
Resultat  
  
132.5%
Egenkapital  
  
88.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 1.696.000 648.000 0
Resultat: 104.000 -320.000 0
Egenkapital: -11.000 -92.000 154.000
Regnskap for  Selsvollene Biffring As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.696.000 648.000 0
Driftskostnader -1.547.000 -945.000 0
Driftsresultat 149.000 -297.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -45.000 -23.000 0
Finans -45.000 -23.000 0
Resultat før skatt 104.000 -320.000 0
Skattekostnad -23.000 74.000 0
Årsresultat 81.000 -246.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 221.000 265.000 150.000
Sum omløpsmidler 652.000 650.000 20.000
Sum eiendeler 873.000 915.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 -246.000 0
Sum egenkapital -11.000 -92.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 884.000 1.007.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 873.000 915.000 170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.661.000 648.000 0
Andre inntekter 35.000 0
Driftsinntekter 1.696.000 648.000 0
Varekostnad -1.317.000 -701.000 0
Lønninger -38.000 -22.000 0
Avskrivning -21.000 -16.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -171.000 -206.000 0
Driftskostnader -1.547.000 -945.000 0
Driftsresultat 149.000 -297.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -45.000 -23.000 0
Finans -45.000 -23.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 81.000 -246.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 51.000 74.000 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 121.000 136.000 110.000
Driftsløsøre 49.000 55.000 40.000
Sum varige driftsmidler 170.000 191.000 150.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 221.000 265.000 150.000
Varebeholdning 652.000 650.000 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 20.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 652.000 650.000 20.000
Sum eiendeler 873.000 915.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 -246.000 0
Sum egenkapital -11.000 -92.000 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 406.000 837.000 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 380.000 374.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 -234.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 30.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 884.000 1.007.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 873.000 915.000 170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -232.000 -357.000 4.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet -1.3 -10.1 90.6
Resultatgrad 8.8 -45.8
Rentedekningsgrad 3.3 -12.9
Gjeldsgrad -80.4 -10.9 0.1
Total kapitalrentabilitet 17.1 -32.5 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex