Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Selvåg Gartneri As
Juridisk navn:  Selvåg Gartneri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51597373
Krossbergveien 81 Krossbergveien 81 Fax: 51597388
4047 Hafrsfjord 4047 Hafrsfjord
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 987706147
Aksjekapital: 12.400.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 1/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Stavanger Revisjon AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.93%
Resultat  
  
246.34%
Egenkapital  
  
21.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.349.000 15.428.000 12.083.000 10.087.000 9.972.000
Resultat: 1.278.000 369.000 -741.000 -116.000 150.000
Egenkapital: 7.887.000 6.487.000 6.200.000 6.941.000 7.056.000
Regnskap for  Selvåg Gartneri As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.349.000 15.428.000 12.083.000 10.087.000 9.972.000
Driftskostnader -16.544.000 -14.752.000 -12.468.000 -10.005.000 -9.911.000
Driftsresultat 1.804.000 676.000 -384.000 81.000 60.000
Finansinntekter 44.000 83.000 0 26.000 267.000
Finanskostnader -570.000 -390.000 -358.000 -224.000 -178.000
Finans -526.000 -307.000 -358.000 -198.000 89.000
Resultat før skatt 1.278.000 369.000 -741.000 -116.000 150.000
Skattekostnad 123.000 -81.000 0 0 0
Årsresultat 1.400.000 288.000 -741.000 -116.000 150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.107.000 10.636.000 11.364.000 12.203.000 12.446.000
Sum omløpsmidler 6.561.000 5.268.000 4.196.000 4.333.000 3.193.000
Sum eiendeler 16.668.000 15.904.000 15.560.000 16.536.000 15.639.000
Sum opptjent egenkapital -4.513.000 -5.913.000 -6.200.000 -5.459.000 -5.344.000
Sum egenkapital 7.887.000 6.487.000 6.200.000 6.941.000 7.056.000
Sum langsiktig gjeld 6.765.000 7.360.000 7.642.000 8.577.000 7.736.000
Sum kortsiktig gjeld 2.016.000 2.057.000 1.718.000 1.019.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 16.668.000 15.904.000 15.560.000 16.537.000 15.638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.349.000 15.268.000 12.078.000 9.911.000 9.726.000
Andre inntekter 160.000 5.000 176.000 245.000
Driftsinntekter 18.349.000 15.428.000 12.083.000 10.087.000 9.972.000
Varekostnad -7.918.000 -7.180.000 -5.765.000 -4.247.000 -4.560.000
Lønninger -5.416.000 -4.653.000 -3.820.000 -3.238.000 -3.059.000
Avskrivning -1.040.000 -967.000 -945.000 -940.000 -808.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.170.000 -1.952.000 -1.938.000 -1.580.000 -1.484.000
Driftskostnader -16.544.000 -14.752.000 -12.468.000 -10.005.000 -9.911.000
Driftsresultat 1.804.000 676.000 -384.000 81.000 60.000
Finansinntekter 44.000 83.000 0 26.000 267.000
Finanskostnader -570.000 -390.000 -358.000 -224.000 -178.000
Finans -526.000 -307.000 -358.000 -198.000 89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.400.000 288.000 -741.000 -116.000 150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.951.000 1.829.000 1.910.000 1.910.000 1.910.000
Fast eiendom 7.517.000 8.381.000 9.285.000 10.045.000 10.492.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 601.000 426.000 169.000 248.000 45.000
Sum varige driftsmidler 8.118.000 8.807.000 9.454.000 10.293.000 10.536.000
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.107.000 10.636.000 11.364.000 12.203.000 12.446.000
Varebeholdning 4.393.000 4.427.000 3.907.000 3.364.000 2.764.000
Kundefordringer 1.071.000 658.000 2.000 27.000 20.000
Andre fordringer 514.000 11.000 132.000 96.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 582.000 172.000 155.000 847.000 351.000
Sum omløpsmidler 6.561.000 5.268.000 4.196.000 4.333.000 3.193.000
Sum eiendeler 16.668.000 15.904.000 15.560.000 16.536.000 15.639.000
Sum opptjent egenkapital -4.513.000 -5.913.000 -6.200.000 -5.459.000 -5.344.000
Sum egenkapital 7.887.000 6.487.000 6.200.000 6.941.000 7.056.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 52.000 497.000 796.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.765.000 7.360.000 7.642.000 8.577.000 7.736.000
Leverandørgjeld 331.000 267.000 265.000 429.000 325.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 589.000 501.000 222.000 258.000 213.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.044.000 791.000 436.000 333.000 308.000
Sum kortsiktig gjeld 2.016.000 2.057.000 1.718.000 1.019.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 16.668.000 15.904.000 15.560.000 16.537.000 15.638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.545.000 3.211.000 2.478.000 3.314.000 2.347.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.6 2.4 4 3.8
Likviditetsgrad 2 1.1 0.4 0.2 1 0.5
Soliditet 47.3 40.8 39.8 4 45.1
Resultatgrad 9.8 4.4 -3.2 0.8 0.6
Rentedekningsgrad 3.2 1.7 -1.1 0.4 0.3
Gjeldsgrad 1.1 1.5 1.5 1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 11.1 4.8 -2.5 0.6 2.1
Signatur
13.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex