Semantix AS
Juridisk navn:  Semantix AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02510
Postboks 7136 St. Olavs Plass Stortorvet 10 Fax: 51905420
0130 Oslo 155 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991767096
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 9/26/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Baker Tilly Grimsrud & Co. Ans
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.63%
Resultat  
  
-98.35%
Egenkapital  
  
-0.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 27.539.000 27.097.000 32.378.000 38.703.000 38.603.000
Resultat: -2.648.000 -1.335.000 -1.707.000 -2.052.000 1.484.000
Egenkapital: 2.848.000 2.875.000 573.000 1.451.000 3.289.000
Regnskap for  Semantix AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 27.539.000 27.097.000 32.378.000 38.703.000 38.603.000
Driftskostnader -30.063.000 -27.843.000 -33.982.000 -40.648.000 -37.263.000
Driftsresultat -2.523.000 -747.000 -1.604.000 -1.945.000 1.340.000
Finansinntekter 2.000 6.000 -97.000 2.000
Finanskostnader -124.000 -589.000 -108.000 -11.000 142.000
Finans -124.000 -587.000 -102.000 -108.000 144.000
Resultat før skatt -2.648.000 -1.335.000 -1.707.000 -2.052.000 1.484.000
Skattekostnad 576.000 56.000 134.000 214.000 -616.000
Årsresultat -2.072.000 -1.278.000 -1.573.000 -1.838.000 868.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 204.000 250.000 1.395.000 2.515.000 3.308.000
Sum omløpsmidler 10.603.000 9.387.000 7.235.000 8.456.000 11.878.000
Sum eiendeler 10.807.000 9.637.000 8.630.000 10.971.000 15.186.000
Sum opptjent egenkapital -1.618.000 454.000 -1.848.000 -970.000 868.000
Sum egenkapital 2.848.000 2.875.000 573.000 1.451.000 3.289.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.808.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.959.000 6.762.000 8.057.000 6.712.000 11.896.000
Sum gjeld og egenkapital 10.807.000 9.637.000 8.630.000 10.971.000 15.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.539.000 27.097.000 32.378.000 38.703.000 38.603.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 27.539.000 27.097.000 32.378.000 38.703.000 38.603.000
Varekostnad -9.608.000 -7.469.000 -6.932.000 -9.538.000 -9.848.000
Lønninger -12.412.000 -12.735.000 -18.117.000 -18.074.000 -17.683.000
Avskrivning -45.000 -1.062.000 -1.059.000 -1.053.000 -1.071.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.998.000 -6.577.000 -7.874.000 -11.983.000 -8.661.000
Driftskostnader -30.063.000 -27.843.000 -33.982.000 -40.648.000 -37.263.000
Driftsresultat -2.523.000 -747.000 -1.604.000 -1.945.000 1.340.000
Finansinntekter 2.000 6.000 -97.000 2.000
Finanskostnader -124.000 -589.000 -108.000 -11.000 142.000
Finans -124.000 -587.000 -102.000 -108.000 144.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.072.000 -1.278.000 -1.573.000 -1.838.000 868.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.044.000 2.087.000 3.131.000
Sum Immatrielle midler 74.000 75.000 1.366.000 2.472.000 3.301.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 130.000 175.000 28.000 43.000 7.000
Sum varige driftsmidler 130.000 175.000 28.000 43.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 204.000 250.000 1.395.000 2.515.000 3.308.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.816.000 2.815.000 3.370.000 6.195.000 6.111.000
Andre fordringer 74.000 532.000 109.000 110.000 121.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 361.000 353.000 534.000 792.000 5.646.000
Sum omløpsmidler 10.603.000 9.387.000 7.235.000 8.456.000 11.878.000
Sum eiendeler 10.807.000 9.637.000 8.630.000 10.971.000 15.186.000
Sum opptjent egenkapital -1.618.000 454.000 -1.848.000 -970.000 868.000
Sum egenkapital 2.848.000 2.875.000 573.000 1.451.000 3.289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.164.000 2.382.000 2.987.000 742.000 4.291.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.808.000 0
Leverandørgjeld 590.000 431.000 612.000 193.000 426.000
Betalbar skatt 0 0 580.000
Skyldig offentlige avgifter 1.292.000 1.653.000 1.771.000 1.964.000 1.992.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.913.000 2.296.000 2.686.000 3.813.000 4.607.000
Sum kortsiktig gjeld 7.959.000 6.762.000 8.057.000 6.712.000 11.896.000
Sum gjeld og egenkapital 10.807.000 9.637.000 8.630.000 10.971.000 15.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.644.000 2.625.000 -822.000 1.744.000 -18.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 0.9 1.3 1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 0.9 1.3 1
Soliditet 26.4 29.8 6.6 13.2 21.7
Resultatgrad -9.2 -2.8 3.5
Rentedekningsgrad -20.3 -1.3 -14.9 -176.8 -9.4
Gjeldsgrad 2.8 2.4 14.1 6.6 3.6
Total kapitalrentabilitet -23.3 -7.7 -18.5 -18.6 8.8
Signatur
16.03.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.03.2022
Prokura i fellesskap
Adie Nils Robert
Prokura i fellesskap
Ekberg Chinchilla Johanna Mar
Prokura i fellesskap
Calås Charlotta Elisabeth
Prokura i fellesskap
Aagaard Britta
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex