Semantix Translations Norway As
Juridisk navn:  Semantix Translations Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02510
Postboks 7136 St Olavs Plass Stortorvet 10 Fax: 22474401
0130 Oslo 155 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 956153557
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 12/7/1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: comtext-apropos as
Revisor: Baker Tilly Grimsrud & Co. Ans
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.57%
Resultat  
  
189.2%
Egenkapital  
  
325.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 75.469.000 61.572.000 61.814.000 50.785.000 45.490.000
Resultat: 31.118.000 10.760.000 5.400.000 2.493.000 3.479.000
Egenkapital: 28.109.000 6.601.000 3.068.000 1.674.000 1.590.000
Regnskap for  Semantix Translations Norway As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 75.469.000 61.572.000 61.814.000 50.785.000 45.490.000
Driftskostnader -59.661.000 -49.156.000 -56.197.000 -48.361.000 -42.104.000
Driftsresultat 15.808.000 12.417.000 5.618.000 2.424.000 3.387.000
Finansinntekter 15.830.000 859.000 357.000 118.000 186.000
Finanskostnader -520.000 -2.517.000 -575.000 -50.000 -94.000
Finans 15.310.000 -1.658.000 -218.000 68.000 92.000
Resultat før skatt 31.118.000 10.760.000 5.400.000 2.493.000 3.479.000
Skattekostnad -3.482.000 -2.368.000 -1.192.000 -597.000 -841.000
Årsresultat 27.636.000 8.392.000 4.208.000 1.895.000 2.638.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 325.000 449.000 2.644.000 2.623.000 196.000
Sum omløpsmidler 42.587.000 22.303.000 24.880.000 14.131.000 13.213.000
Sum eiendeler 42.912.000 22.752.000 27.524.000 16.754.000 13.409.000
Sum opptjent egenkapital 27.109.000 5.601.000 2.068.000 674.000 590.000
Sum egenkapital 28.109.000 6.601.000 3.068.000 1.674.000 1.590.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.803.000 16.152.000 24.455.000 15.080.000 11.818.000
Sum gjeld og egenkapital 42.912.000 22.753.000 27.523.000 16.754.000 13.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.941.000 61.664.000 61.814.000 50.785.000 45.490.000
Andre inntekter 2.528.000 -91.000 0 0 0
Driftsinntekter 75.469.000 61.572.000 61.814.000 50.785.000 45.490.000
Varekostnad -30.693.000 -25.065.000 -26.128.000 -21.175.000 -18.551.000
Lønninger -15.390.000 -13.769.000 -15.184.000 -19.944.000 -17.280.000
Avskrivning -85.000 -233.000 -291.000 -52.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.493.000 -10.089.000 -14.594.000 -7.190.000 -6.204.000
Driftskostnader -59.661.000 -49.156.000 -56.197.000 -48.361.000 -42.104.000
Driftsresultat 15.808.000 12.417.000 5.618.000 2.424.000 3.387.000
Finansinntekter 15.830.000 859.000 357.000 118.000 186.000
Finanskostnader -520.000 -2.517.000 -575.000 -50.000 -94.000
Finans 15.310.000 -1.658.000 -218.000 68.000 92.000
Konsernbidrag -4.859.000 -2.814.000 -1.811.000 -1.328.000
Utbytte 0 0 -750.000
Årsresultat 27.636.000 8.392.000 4.208.000 1.895.000 2.638.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 67.000 107.000 569.000 466.000 62.000
Fast eiendom 155.000 183.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 258.000 342.000 420.000 474.000 133.000
Sum varige driftsmidler 258.000 342.000 575.000 657.000 133.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 1.500.000 0
Sum anleggsmidler 325.000 449.000 2.644.000 2.623.000 196.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 13.304.000 11.283.000 8.892.000 6.326.000 6.832.000
Andre fordringer 110.000 85.000 2.508.000 884.000 311.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 439.000 472.000 8.324.000 6.921.000 6.069.000
Sum omløpsmidler 42.587.000 22.303.000 24.880.000 14.131.000 13.213.000
Sum eiendeler 42.912.000 22.752.000 27.524.000 16.754.000 13.409.000
Sum opptjent egenkapital 27.109.000 5.601.000 2.068.000 674.000 590.000
Sum egenkapital 28.109.000 6.601.000 3.068.000 1.674.000 1.590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.622.000 5.760.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.184.000 2.588.000 11.555.000 2.735.000 3.337.000
Betalbar skatt 2.851.000 1.241.000 501.000 460.000 400.000
Skyldig offentlige avgifter 2.980.000 2.883.000 3.288.000 2.331.000 2.459.000
Utbytte 0 0 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 4.165.000 3.680.000 9.111.000 9.554.000 4.872.000
Sum kortsiktig gjeld 14.803.000 16.152.000 24.455.000 15.080.000 11.818.000
Sum gjeld og egenkapital 42.912.000 22.753.000 27.523.000 16.754.000 13.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.784.000 6.151.000 425.000 -949.000 1.395.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.4 1 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 2.9 1.4 1 0.9 1.1
Soliditet 65.5 29.0 11.1 1 11.9
Resultatgrad 20.9 20.2 9.1 4.8 7.4
Rentedekningsgrad 30.4 4.9 9.8 48.5 3
Gjeldsgrad 0.5 2.4 8 9 7.4
Total kapitalrentabilitet 73.7 58.3 21.7 15.2 26.6
Signatur
07.09.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.09.2022
Prokura i fellesskap
Adie Nils Robert
Prokura i fellesskap
Ekberg Chinchilla Johanna Mar
Prokura i fellesskap
Calås Charlotta Elisabeth
Prokura i fellesskap
Aagaard Britta
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex