Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Semcon Nord AS
Juridisk navn:  Semcon Nord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75586660
Jernbaneveien 30 Jernbaneveien 30 Fax: 75515051
8012 Bodø 8012 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 978654037
Aksjekapital: 1.020.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 6/23/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.05%
Resultat  
  
104%
Egenkapital  
  
1395.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.819.000 32.292.000 31.136.000 34.719.000 26.519.000
Resultat: 39.000 -974.000 90.000 -2.323.000 -309.000
Egenkapital: 907.000 -70.000 698.000 -638.000 1.164.000
Regnskap for  Semcon Nord AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.819.000 32.292.000 31.136.000 34.719.000 26.519.000
Driftskostnader -25.644.000 -33.078.000 -30.858.000 -36.751.000 -26.760.000
Driftsresultat 175.000 -786.000 277.000 -2.032.000 -240.000
Finansinntekter 18.000 19.000 23.000 20.000 8.000
Finanskostnader -154.000 -207.000 -210.000 -311.000 -77.000
Finans -136.000 -188.000 -187.000 -291.000 -69.000
Resultat før skatt 39.000 -974.000 90.000 -2.323.000 -309.000
Skattekostnad -12.000 206.000 -54.000 521.000 56.000
Årsresultat 27.000 -768.000 36.000 -1.802.000 -253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.233.000 1.493.000 1.359.000 1.323.000 947.000
Sum omløpsmidler 6.638.000 9.824.000 8.690.000 8.454.000 7.726.000
Sum eiendeler 7.871.000 11.317.000 10.049.000 9.777.000 8.673.000
Sum opptjent egenkapital -2.193.000 0 -1.452.000 -1.488.000 314.000
Sum egenkapital 907.000 -70.000 698.000 -638.000 1.164.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.964.000 11.386.000 9.351.000 10.414.000 7.510.000
Sum gjeld og egenkapital 7.871.000 13.536.000 10.049.000 9.776.000 8.674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.804.000 32.292.000 31.128.000 34.716.000 26.519.000
Andre inntekter 15.000 0 8.000 3.000 0
Driftsinntekter 25.819.000 32.292.000 31.136.000 34.719.000 26.519.000
Varekostnad -8.745.000 -13.137.000 -13.720.000 -18.045.000 -10.909.000
Lønninger -12.249.000 -14.154.000 -12.124.000 -12.422.000 -11.618.000
Avskrivning -177.000 -189.000 -216.000 -186.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.473.000 -5.598.000 -4.798.000 -6.098.000 -4.118.000
Driftskostnader -25.644.000 -33.078.000 -30.858.000 -36.751.000 -26.760.000
Driftsresultat 175.000 -786.000 277.000 -2.032.000 -240.000
Finansinntekter 18.000 19.000 23.000 20.000 8.000
Finanskostnader -154.000 -207.000 -210.000 -311.000 -77.000
Finans -136.000 -188.000 -187.000 -291.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 -768.000 36.000 -1.802.000 -253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 868.000 880.000 674.000 729.000 207.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 90.000 116.000 98.000 50.000 17.000
Driftsløsøre 60.000 211.000 365.000 511.000 686.000
Sum varige driftsmidler 150.000 326.000 463.000 561.000 704.000
Sum finansielle anleggsmidler 215.000 286.000 222.000 33.000 36.000
Sum anleggsmidler 1.233.000 1.493.000 1.359.000 1.323.000 947.000
Varebeholdning 895.000 1.297.000 1.540.000 1.791.000 1.426.000
Kundefordringer 5.258.000 6.879.000 6.187.000 4.348.000 3.899.000
Andre fordringer 40.000 1.096.000 596.000 1.779.000 1.743.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 446.000 551.000 367.000 535.000 658.000
Sum omløpsmidler 6.638.000 9.824.000 8.690.000 8.454.000 7.726.000
Sum eiendeler 7.871.000 11.317.000 10.049.000 9.777.000 8.673.000
Sum opptjent egenkapital -2.193.000 0 -1.452.000 -1.488.000 314.000
Sum egenkapital 907.000 -70.000 698.000 -638.000 1.164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.945.000 4.218.000 2.930.000 4.741.000 2.362.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.047.000 2.908.000 3.148.000 2.566.000 2.871.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.362.000 1.867.000 1.238.000 1.476.000 988.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.610.000 2.394.000 2.034.000 1.631.000 1.288.000
Sum kortsiktig gjeld 6.964.000 11.386.000 9.351.000 10.414.000 7.510.000
Sum gjeld og egenkapital 7.871.000 13.536.000 10.049.000 9.776.000 8.674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -326.000 -1.562.000 -661.000 -1.960.000 216.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.9 0.8 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.8 0.6 0.8
Soliditet 11.5 -0.6 6.9 -6.5 13.4
Resultatgrad 0.7 -2.4 0.9 -5.9 -0.9
Rentedekningsgrad 1.1 -3.8 1.3 -6.5 -3.1
Gjeldsgrad 7.7 -162.7 13.4 -16.3 6.5
Total kapitalrentabilitet 2.5 -6.8 3 -20.6 -2.7
Signatur
19.10.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex