Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Semi Elektro AS
Juridisk navn:  Semi Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90197000
Postboks 2053 Fyrgata 3 Fax: 74166704
7707 Steinkjer 7714 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 983881858
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 10/31/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.12%
Resultat  
  
31.47%
Egenkapital  
  
10.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.413.000 32.466.000 27.316.000 25.699.000 23.087.000
Resultat: 447.000 340.000 441.000 2.108.000 1.470.000
Egenkapital: 3.617.000 3.268.000 2.999.000 2.688.000 3.088.000
Regnskap for  Semi Elektro AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.413.000 32.466.000 27.316.000 25.699.000 23.087.000
Driftskostnader -19.976.000 -32.140.000 -26.931.000 -23.623.000 -21.678.000
Driftsresultat 437.000 326.000 384.000 2.077.000 1.409.000
Finansinntekter 10.000 15.000 57.000 32.000 61.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 10.000 15.000 57.000 31.000 61.000
Resultat før skatt 447.000 340.000 441.000 2.108.000 1.470.000
Skattekostnad -98.000 -72.000 -130.000 -508.000 -369.000
Årsresultat 349.000 268.000 311.000 1.600.000 1.101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 958.000 1.039.000 1.101.000 763.000 792.000
Sum omløpsmidler 11.980.000 12.768.000 9.824.000 15.016.000 11.577.000
Sum eiendeler 12.938.000 13.807.000 10.925.000 15.779.000 12.369.000
Sum opptjent egenkapital 3.517.000 3.168.000 2.899.000 2.588.000 2.988.000
Sum egenkapital 3.617.000 3.268.000 2.999.000 2.688.000 3.088.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.321.000 10.539.000 7.926.000 13.092.000 9.280.000
Sum gjeld og egenkapital 12.938.000 13.807.000 10.925.000 15.780.000 12.368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.499.000 32.466.000 27.316.000 25.699.000 23.087.000
Andre inntekter -86.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 20.413.000 32.466.000 27.316.000 25.699.000 23.087.000
Varekostnad -9.173.000 -15.967.000 -11.919.000 -8.834.000 -7.572.000
Lønninger -8.352.000 -13.161.000 -12.220.000 -12.220.000 -11.310.000
Avskrivning -110.000 -110.000 -58.000 -24.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.341.000 -2.902.000 -2.734.000 -2.545.000 -2.772.000
Driftskostnader -19.976.000 -32.140.000 -26.931.000 -23.623.000 -21.678.000
Driftsresultat 437.000 326.000 384.000 2.077.000 1.409.000
Finansinntekter 10.000 15.000 57.000 32.000 61.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 10.000 15.000 57.000 31.000 61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 349.000 268.000 311.000 1.600.000 1.101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 121.000 92.000 44.000 59.000 63.000
Fast eiendom 622.000 642.000 662.000 682.000 702.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 204.000 294.000 384.000 12.000 16.000
Sum varige driftsmidler 826.000 936.000 1.046.000 694.000 718.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 958.000 1.039.000 1.101.000 763.000 792.000
Varebeholdning 961.000 1.063.000 1.042.000 996.000 1.051.000
Kundefordringer 4.695.000 6.139.000 3.723.000 10.056.000 6.052.000
Andre fordringer 165.000 101.000 147.000 115.000 133.000
Sum investeringer 0 0 393.000 387.000
Kasse, bank 6.159.000 5.465.000 4.912.000 3.457.000 3.953.000
Sum omløpsmidler 11.980.000 12.768.000 9.824.000 15.016.000 11.577.000
Sum eiendeler 12.938.000 13.807.000 10.925.000 15.779.000 12.369.000
Sum opptjent egenkapital 3.517.000 3.168.000 2.899.000 2.588.000 2.988.000
Sum egenkapital 3.617.000 3.268.000 2.999.000 2.688.000 3.088.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.522.000 1.210.000 443.000 1.796.000 1.057.000
Betalbar skatt 127.000 123.000 119.000 507.000 364.000
Skyldig offentlige avgifter 1.673.000 2.599.000 1.644.000 2.817.000 2.144.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.998.000 6.608.000 5.720.000 5.972.000 3.715.000
Sum kortsiktig gjeld 9.321.000 10.539.000 7.926.000 13.092.000 9.280.000
Sum gjeld og egenkapital 12.938.000 13.807.000 10.925.000 15.780.000 12.368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.659.000 2.229.000 1.898.000 1.924.000 2.297.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 28.0 23.7 27.5 1 2
Resultatgrad 2.1 1 1.4 8.1 6.1
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 2.6 3.2 2.6 4.9 3
Total kapitalrentabilitet 3.5 2.5 4 13.4 11.9
Signatur
28.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
28.05.2020
Prokura
Holan Forneman Julia Katarina
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex