Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Semsfossen Torvstrøsamlag As
Juridisk navn:  Semsfossen Torvstrøsamlag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74149670
c/o Kjell Nastad Nordsivegen 81 c/o Kjell Nastad Nordsivegen 81 Fax:
7732 Steinkjer 7732 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 915800629
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1897 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berg Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
2.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Resultat: 4.000 2.000 3.000 1.000 2.000
Egenkapital: 151.000 148.000 147.000 144.000 143.000
Regnskap for  Semsfossen Torvstrøsamlag As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Driftsresultat 3.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 4.000 2.000 3.000 1.000 2.000
Skattekostnad -1.000 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 2.000 3.000 1.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 61.000 58.000 55.000 53.000 51.000
Sum eiendeler 161.000 158.000 155.000 153.000 151.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 48.000 47.000 44.000 43.000
Sum egenkapital 151.000 148.000 147.000 144.000 143.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 161.000 157.000 156.000 153.000 152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Driftsresultat 3.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 2.000 3.000 1.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 58.000 55.000 53.000 51.000
Sum omløpsmidler 61.000 58.000 55.000 53.000 51.000
Sum eiendeler 161.000 158.000 155.000 153.000 151.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 48.000 47.000 44.000 43.000
Sum egenkapital 151.000 148.000 147.000 144.000 143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 161.000 157.000 156.000 153.000 152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.000 58.000 55.000 53.000 51.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 93.8 94.3 94.2 94.1 94.1
Resultatgrad 100.0 66.7 66.7 33.3 66.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.9 1.3 1.3 0.7 1.3
Signatur
07.12.2021
DET SAMLEDE STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex