Senca AS
Juridisk navn:  Senca AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22508651
Sørkedalsveien 88 Sørkedalsveien 88 Fax:
0377 Oslo 377 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977393450
Aksjekapital: 106.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1997 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.4%
Resultat  
  
-48.57%
Egenkapital  
  
294.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 171.000 167.000 175.000 100.000 0
Resultat: 72.000 140.000 99.000 -473.000 128.000
Egenkapital: 2.764.000 700.000 566.000 488.000 -42.000
Regnskap for  Senca AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 171.000 167.000 175.000 100.000 0
Driftskostnader -104.000 -117.000 -198.000 -147.000 -80.000
Driftsresultat 68.000 50.000 -23.000 -47.000 -80.000
Finansinntekter 185.000 192.000 401.000 124.000 392.000
Finanskostnader -181.000 -102.000 -279.000 -550.000 -184.000
Finans 4.000 90.000 122.000 -426.000 208.000
Resultat før skatt 72.000 140.000 99.000 -473.000 128.000
Skattekostnad -8.000 -5.000 -22.000 1.000 69.000
Årsresultat 64.000 135.000 77.000 -472.000 196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.342.000 5.075.000 2.211.000 1.722.000 2.548.000
Sum omløpsmidler 1.269.000 1.279.000 1.150.000 1.496.000 1.105.000
Sum eiendeler 9.611.000 6.354.000 3.361.000 3.218.000 3.653.000
Sum opptjent egenkapital 276.000 212.000 77.000 0 -142.000
Sum egenkapital 2.764.000 700.000 566.000 488.000 -42.000
Sum langsiktig gjeld 6.841.000 5.654.000 2.795.000 2.432.000 3.054.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 299.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 9.611.000 6.354.000 3.360.000 3.219.000 3.652.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 171.000 167.000 175.000 100.000 0
Driftsinntekter 171.000 167.000 175.000 100.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -117.000 -198.000 -147.000 -80.000
Driftskostnader -104.000 -117.000 -198.000 -147.000 -80.000
Driftsresultat 68.000 50.000 -23.000 -47.000 -80.000
Finansinntekter 185.000 192.000 401.000 124.000 392.000
Finanskostnader -181.000 -102.000 -279.000 -550.000 -184.000
Finans 4.000 90.000 122.000 -426.000 208.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 64.000 135.000 77.000 -472.000 196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 60.000 68.000 73.000 95.000 94.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.282.000 5.007.000 2.138.000 1.628.000 2.454.000
Sum anleggsmidler 8.342.000 5.075.000 2.211.000 1.722.000 2.548.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 150.000 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 279.000 0
Kasse, bank 1.120.000 1.277.000 1.150.000 1.217.000 1.105.000
Sum omløpsmidler 1.269.000 1.279.000 1.150.000 1.496.000 1.105.000
Sum eiendeler 9.611.000 6.354.000 3.361.000 3.218.000 3.653.000
Sum opptjent egenkapital 276.000 212.000 77.000 0 -142.000
Sum egenkapital 2.764.000 700.000 566.000 488.000 -42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.841.000 5.654.000 2.795.000 2.432.000 3.054.000
Leverandørgjeld 6.000 0 20.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 279.000 640.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 299.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 9.611.000 6.354.000 3.360.000 3.219.000 3.652.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.263.000 1.279.000 1.150.000 1.197.000 465.000
Likviditetsgrad 1 211.5 5 1.7
Likviditetsgrad 2 211.5 0 5 1.7
Soliditet 28.8 11.0 16.8 15.2 -1.2
Resultatgrad 39.8 29.9 -13.1 -
Rentedekningsgrad 0.4 0.5 -0.1 -0.1 -0.4
Gjeldsgrad 2.5 8.1 4.9 5.6
Total kapitalrentabilitet 2.6 3.8 11.2 2.4 8.5
Signatur
01.12.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex