Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sending Auto AS
Juridisk navn:  Sending Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32769190
Hostvetveien 534 Hostvetveien 534 Fax: 32769155
3618 Skollenborg 3618 Skollenborg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 985825122
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Merkur Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-84.32%
Resultat  
  
55.68%
Egenkapital  
  
-6.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.261.000 14.422.000 15.538.000 17.664.000 15.875.000
Resultat: -82.000 -185.000 25.000 195.000 -79.000
Egenkapital: 1.064.000 1.135.000 1.291.000 1.275.000 1.131.000
Regnskap for  Sending Auto AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.261.000 14.422.000 15.538.000 17.664.000 15.875.000
Driftskostnader -2.326.000 -14.598.000 -15.501.000 -17.457.000 -15.933.000
Driftsresultat -66.000 -177.000 37.000 206.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -17.000 -8.000 -11.000 -11.000 -21.000
Finans -17.000 -8.000 -11.000 -11.000 -20.000
Resultat før skatt -82.000 -185.000 25.000 195.000 -79.000
Skattekostnad 10.000 29.000 -9.000 -51.000 -5.000
Årsresultat -72.000 -156.000 16.000 144.000 -84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 281.000 289.000 215.000 204.000 252.000
Sum omløpsmidler 1.032.000 1.548.000 1.706.000 1.874.000 1.668.000
Sum eiendeler 1.313.000 1.837.000 1.921.000 2.078.000 1.920.000
Sum opptjent egenkapital 964.000 1.035.000 1.191.000 1.175.000 1.031.000
Sum egenkapital 1.064.000 1.135.000 1.291.000 1.275.000 1.131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 250.000 701.000 630.000 803.000 790.000
Sum gjeld og egenkapital 1.314.000 1.836.000 1.921.000 2.078.000 1.921.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.039.000 14.369.000 15.488.000 17.591.000 15.784.000
Andre inntekter 223.000 52.000 50.000 73.000 91.000
Driftsinntekter 2.261.000 14.422.000 15.538.000 17.664.000 15.875.000
Varekostnad -1.753.000 -13.108.000 -13.890.000 -15.899.000 -14.323.000
Lønninger -116.000 -699.000 -848.000 -850.000 -775.000
Avskrivning -13.000 -15.000 -33.000 -52.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -444.000 -776.000 -730.000 -656.000 -733.000
Driftskostnader -2.326.000 -14.598.000 -15.501.000 -17.457.000 -15.933.000
Driftsresultat -66.000 -177.000 37.000 206.000 -59.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -17.000 -8.000 -11.000 -11.000 -21.000
Finans -17.000 -8.000 -11.000 -11.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 -156.000 16.000 144.000 -84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 111.000 105.000 76.000 81.000 86.000
Fast eiendom 119.000 119.000 132.000 115.000 157.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 65.000 7.000 8.000 10.000
Sum varige driftsmidler 171.000 184.000 139.000 124.000 167.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 281.000 289.000 215.000 204.000 252.000
Varebeholdning 111.000 677.000 856.000 832.000 875.000
Kundefordringer 77.000 111.000 88.000 114.000 57.000
Andre fordringer 124.000 94.000 31.000 24.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 719.000 665.000 731.000 904.000 711.000
Sum omløpsmidler 1.032.000 1.548.000 1.706.000 1.874.000 1.668.000
Sum eiendeler 1.313.000 1.837.000 1.921.000 2.078.000 1.920.000
Sum opptjent egenkapital 964.000 1.035.000 1.191.000 1.175.000 1.031.000
Sum egenkapital 1.064.000 1.135.000 1.291.000 1.275.000 1.131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 205.000 485.000 432.000 484.000 570.000
Betalbar skatt 0 4.000 46.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 83.000 53.000 130.000 67.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 133.000 141.000 143.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 250.000 701.000 630.000 803.000 790.000
Sum gjeld og egenkapital 1.314.000 1.836.000 1.921.000 2.078.000 1.921.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 782.000 847.000 1.076.000 1.071.000 878.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2.2 2.7 2.3 2
Likviditetsgrad 2 3.7 1.2 1.3 1.3 1
Soliditet 81.0 61.8 67.2 61.4 58.9
Resultatgrad -2.9 -1.2 0.2 1.2 -0.4
Rentedekningsgrad -3.9 -22.1 3.4 18.7 -2.8
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -5.0 -9.6 1.9 9.9
Signatur
21.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex