Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Senja Avfall Iks
Juridisk navn:  Senja Avfall Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77850650
Industriveien 1 Industriveien 1 Fax: 77850651
9308 Finnsnes 9308 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 931004816
Aksjekapital: 3.930 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 4/16/1980
Foretakstype: IKS
Tidligere navn: senja avfallselskap iks
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.06%
Resultat  
  
-63.77%
Egenkapital  
  
4.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 66.472.000 65.778.000 63.764.000 64.654.000 66.120.000
Resultat: 1.766.000 4.875.000 465.000 6.376.000 3.690.000
Egenkapital: 28.046.000 26.875.000 23.039.000 22.961.000 16.158.000
Regnskap for  Senja Avfall Iks
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 66.472.000 65.778.000 63.764.000 64.654.000 66.120.000
Driftskostnader -63.441.000 -59.827.000 -62.117.000 -60.938.000 -60.832.000
Driftsresultat 3.031.000 5.950.000 1.647.000 3.716.000 5.287.000
Finansinntekter 405.000 379.000 159.000 4.168.000 134.000
Finanskostnader -1.671.000 -1.455.000 -1.340.000 -1.508.000 -1.732.000
Finans -1.266.000 -1.076.000 -1.181.000 2.660.000 -1.598.000
Resultat før skatt 1.766.000 4.875.000 465.000 6.376.000 3.690.000
Skattekostnad -595.000 -1.039.000 -387.000 -292.000 -1.272.000
Årsresultat 1.171.000 3.836.000 78.000 6.084.000 2.418.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.941.000 97.599.000 101.190.000 101.487.000 98.828.000
Sum omløpsmidler 13.561.000 26.111.000 25.160.000 22.477.000 21.520.000
Sum eiendeler 114.502.000 123.710.000 126.350.000 123.964.000 120.348.000
Sum opptjent egenkapital 23.003.000 21.832.000 17.996.000 17.918.000 12.501.000
Sum egenkapital 28.046.000 26.875.000 23.039.000 22.961.000 16.158.000
Sum langsiktig gjeld 75.287.000 83.254.000 88.966.000 88.809.000 88.038.000
Sum kortsiktig gjeld 11.170.000 13.580.000 14.345.000 12.194.000 16.152.000
Sum gjeld og egenkapital 114.503.000 123.709.000 126.350.000 123.964.000 120.348.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.669.000 64.557.000 62.997.000 61.089.000 65.777.000
Andre inntekter 803.000 1.221.000 767.000 3.566.000 343.000
Driftsinntekter 66.472.000 65.778.000 63.764.000 64.654.000 66.120.000
Varekostnad -31.533.000 -29.526.000 -30.894.000 -28.772.000 -20.135.000
Lønninger -13.222.000 -12.590.000 -13.439.000 -14.561.000 -20.998.000
Avskrivning -9.182.000 -9.309.000 -9.600.000 -9.444.000 -8.617.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.504.000 -8.402.000 -8.184.000 -8.161.000 -11.082.000
Driftskostnader -63.441.000 -59.827.000 -62.117.000 -60.938.000 -60.832.000
Driftsresultat 3.031.000 5.950.000 1.647.000 3.716.000 5.287.000
Finansinntekter 405.000 379.000 159.000 4.168.000 134.000
Finanskostnader -1.671.000 -1.455.000 -1.340.000 -1.508.000 -1.732.000
Finans -1.266.000 -1.076.000 -1.181.000 2.660.000 -1.598.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.171.000 3.836.000 78.000 6.084.000 2.418.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 644.000 344.000 157.000 0 0
Fast eiendom 61.255.000 55.378.000 59.131.000 60.800.000 66.516.000
Maskiner anlegg 20.019.000 22.578.000 22.279.000 25.942.000 17.428.000
Driftsløsøre 615.000 852.000 1.301.000 845.000 1.092.000
Sum varige driftsmidler 81.889.000 78.808.000 82.711.000 87.587.000 85.036.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.409.000 18.447.000 18.322.000 13.900.000 13.792.000
Sum anleggsmidler 100.941.000 97.599.000 101.190.000 101.487.000 98.828.000
Varebeholdning 515.000 507.000 203.000 407.000 0
Kundefordringer 3.213.000 4.158.000 4.225.000 5.165.000 3.927.000
Andre fordringer 1.121.000 930.000 1.620.000 2.727.000 8.934.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.713.000 20.517.000 19.027.000 5.481.000 8.659.000
Sum omløpsmidler 13.561.000 26.111.000 25.160.000 22.477.000 21.520.000
Sum eiendeler 114.502.000 123.710.000 126.350.000 123.964.000 120.348.000
Sum opptjent egenkapital 23.003.000 21.832.000 17.996.000 17.918.000 12.501.000
Sum egenkapital 28.046.000 26.875.000 23.039.000 22.961.000 16.158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.497.000 10.337.000 11.219.000 11.399.000 9.892.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 165.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.287.000 83.254.000 88.966.000 88.809.000 88.038.000
Leverandørgjeld 7.550.000 8.137.000 10.744.000 8.519.000 5.571.000
Betalbar skatt 895.000 1.226.000 909.000 487.000 2.292.000
Skyldig offentlige avgifter 784.000 1.680.000 587.000 1.249.000 2.207.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.941.000 2.372.000 2.104.000 1.940.000 6.082.000
Sum kortsiktig gjeld 11.170.000 13.580.000 14.345.000 12.194.000 16.152.000
Sum gjeld og egenkapital 114.503.000 123.709.000 126.350.000 123.964.000 120.348.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.391.000 12.531.000 10.815.000 10.283.000 5.368.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.9 1.8 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.9 1.7 1.8 1.4
Soliditet 24.5 21.7 18.2 18.5 13.4
Resultatgrad 4.6 9 2.6 5.7 8.0
Rentedekningsgrad 1.8 4.1 1.2 2.5 3.1
Gjeldsgrad 3.1 3.6 4.5 4.4 6.4
Total kapitalrentabilitet 3 5.1 1.4 6.4 4.5
Signatur
01.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex