Senja Maskinlag DA
Juridisk navn:  Senja Maskinlag DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77849696
Grasmyrveien 110 Grasmyrveien 110 Fax: 77849696
9303 Silsand 9303 Silsand
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 988613673
Aksjekapital: 240 NOK
Etableringsdato: 8/23/2005
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-45.28%
Resultat  
  
-47.06%
Egenkapital  
  
-46.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 203.000 371.000 407.000 382.000
Resultat: -25.000 -17.000 8.000 -5.000
Egenkapital: 28.000 52.000 70.000 62.000
Regnskap for  Senja Maskinlag DA
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 203.000 371.000 407.000 382.000
Driftskostnader -227.000 -389.000 -398.000 -387.000
Driftsresultat -25.000 -17.000 9.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -25.000 -17.000 8.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -25.000 -17.000 8.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 35.000 44.000 54.000
Sum omløpsmidler 15.000 165.000 105.000 38.000
Sum eiendeler 43.000 200.000 149.000 92.000
Sum opptjent egenkapital -212.000 -188.000 -170.000 -178.000
Sum egenkapital 28.000 52.000 70.000 62.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 148.000 79.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 200.000 149.000 92.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 203.000 371.000 406.000 382.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 203.000 371.000 407.000 382.000
Varekostnad -124.000 -261.000 -260.000 -256.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -7.000 -9.000 -11.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -96.000 -119.000 -127.000 -117.000
Driftskostnader -227.000 -389.000 -398.000 -387.000
Driftsresultat -25.000 -17.000 9.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -25.000 -17.000 8.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 35.000 44.000 54.000
Sum varige driftsmidler 28.000 35.000 44.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 35.000 44.000 54.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 10.000 156.000 89.000 20.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.000 10.000 16.000 18.000
Sum omløpsmidler 15.000 165.000 105.000 38.000
Sum eiendeler 43.000 200.000 149.000 92.000
Sum opptjent egenkapital -212.000 -188.000 -170.000 -178.000
Sum egenkapital 28.000 52.000 70.000 62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 146.000 68.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 10.000 9.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 148.000 79.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 200.000 149.000 92.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 26.000 8.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 1.3 1.3
Soliditet 65.1 2 4 67.4
Resultatgrad -12.3 -4.6 2.2
Rentedekningsgrad 9
Gjeldsgrad 0.5 2.8 1.1 0.5
Total kapitalrentabilitet -58.1 -8.5 6 -4.3
Signatur
22.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.12.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex