Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Senjen Trading AS
Juridisk navn:  Senjen Trading AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77842593
v/Rolf Bjørnar Tøllefsen Løkta 1 Fax:
9389 Husøy I Senja 9389 Husøy I Senja
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 992102209
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vest Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
202.44%
Egenkapital  
  
-6.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.790.000 0 1.643.000 4.416.000 0
Resultat: 168.000 -164.000 621.000 4.290.000 -753.000
Egenkapital: 3.603.000 3.856.000 3.942.000 3.375.000 -890.000
Regnskap for  Senjen Trading AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.790.000 1.643.000 4.416.000 0
Driftskostnader -1.280.000 -72.000 -567.000 -174.000 -13.000
Driftsresultat 510.000 -72.000 1.076.000 4.242.000 -13.000
Finansinntekter 89.000 128.000 70.000 0 0
Finanskostnader -431.000 -220.000 -525.000 48.000 -740.000
Finans -342.000 -92.000 -455.000 48.000 -740.000
Resultat før skatt 168.000 -164.000 621.000 4.290.000 -753.000
Skattekostnad -37.000 77.000 -53.000 -926.000 0
Årsresultat 131.000 -87.000 568.000 3.365.000 -753.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.889.000 9.700.000 5.000.000 15.127.000 0
Sum omløpsmidler 92.000 161.000 31.000 16.000 110.000
Sum eiendeler 7.981.000 9.861.000 5.031.000 15.143.000 110.000
Sum opptjent egenkapital 2.603.000 2.855.000 2.942.000 2.374.000 -990.000
Sum egenkapital 3.603.000 3.856.000 3.942.000 3.375.000 -890.000
Sum langsiktig gjeld 3.924.000 5.663.000 902.000 11.926.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 455.000 343.000 187.000 -157.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 7.982.000 9.861.000 5.031.000 15.143.000 111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.510.000 14.224.000 0 0
Andre inntekter 280.000 -12.581.000 4.416.000 0
Driftsinntekter 1.790.000 1.643.000 4.416.000 0
Varekostnad -539.000 -197.000 0 0
Lønninger -409.000 0 0 0
Avskrivning -3.000 0 -20.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -329.000 -72.000 -370.000 -154.000 -13.000
Driftskostnader -1.280.000 -72.000 -567.000 -174.000 -13.000
Driftsresultat 510.000 -72.000 1.076.000 4.242.000 -13.000
Finansinntekter 89.000 128.000 70.000 0 0
Finanskostnader -431.000 -220.000 -525.000 48.000 -740.000
Finans -342.000 -92.000 -455.000 48.000 -740.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 131.000 -87.000 568.000 3.365.000 -753.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 12.447.000 0
Fast eiendom 358.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 530.000 0 197.000 0
Sum varige driftsmidler 889.000 0 2.680.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.000.000 9.700.000 5.000.000 0 0
Sum anleggsmidler 7.889.000 9.700.000 5.000.000 15.127.000 0
Varebeholdning 0 8.000 0
Kundefordringer 50.000 128.000 20.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 42.000 33.000 11.000 9.000 110.000
Sum omløpsmidler 92.000 161.000 31.000 16.000 110.000
Sum eiendeler 7.981.000 9.861.000 5.031.000 15.143.000 110.000
Sum opptjent egenkapital 2.603.000 2.855.000 2.942.000 2.374.000 -990.000
Sum egenkapital 3.603.000 3.856.000 3.942.000 3.375.000 -890.000
Sum avsetninger til forpliktelser 624.000 713.000 902.000 926.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.924.000 5.663.000 902.000 11.926.000 1.000.000
Leverandørgjeld 287.000 231.000 0 14.000 1.000
Betalbar skatt 167.000 111.000 77.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -202.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 31.000 0
Sum kortsiktig gjeld 455.000 343.000 187.000 -157.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 7.982.000 9.861.000 5.031.000 15.143.000 111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -363.000 -182.000 -156.000 173.000 109.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 0.2 -0.1 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.2 -0.1 1
Soliditet 45.1 39.1 78.4 22.3 -801.8
Resultatgrad 28.5 65.5 96.1
Rentedekningsgrad 1.2 -0.3 2 -88.4
Gjeldsgrad 1.2 1.6 0.3 3.5 -1.1
Total kapitalrentabilitet 7.5 0.6 22.8 2 -11.7
Signatur
13.12.2021
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR
Prokurister
13.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex