Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Senter For Kvalitet I Legekontor - Skil As
Juridisk navn:  Senter For Kvalitet I Legekontor - Skil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fløy B - 4. etasje Alrek Helseklynge Årstadveien 17 Fløy B - 4. etasje Alrek Helseklynge Årstadveien 17 Fax:
5009 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 913149017
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/7/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.19%
Resultat  
  
-142.64%
Egenkapital  
  
-8.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.196.000 10.308.000 7.517.000 5.753.000 5.624.000
Resultat: -495.000 1.161.000 -386.000 -607.000 862.000
Egenkapital: 5.130.000 5.625.000 4.463.000 4.849.000 5.457.000
Regnskap for  Senter For Kvalitet I Legekontor - Skil As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.196.000 10.308.000 7.517.000 5.753.000 5.624.000
Driftskostnader -7.730.000 -9.242.000 -7.944.000 -6.392.000 -4.781.000
Driftsresultat -534.000 1.066.000 -427.000 -638.000 842.000
Finansinntekter 41.000 98.000 47.000 32.000 25.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -6.000 0 -5.000
Finans 39.000 96.000 41.000 32.000 20.000
Resultat før skatt -495.000 1.161.000 -386.000 -607.000 862.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -495.000 1.161.000 -386.000 -607.000 862.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 12.000 58.000 101.000 143.000
Sum omløpsmidler 8.839.000 11.033.000 9.437.000 8.584.000 5.947.000
Sum eiendeler 8.891.000 11.045.000 9.495.000 8.685.000 6.090.000
Sum opptjent egenkapital 5.030.000 5.525.000 4.363.000 4.749.000 5.357.000
Sum egenkapital 5.130.000 5.625.000 4.463.000 4.849.000 5.457.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.761.000 5.419.000 5.032.000 3.835.000 634.000
Sum gjeld og egenkapital 8.891.000 11.044.000 9.495.000 8.684.000 6.091.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.373.000 9.558.000 7.517.000 5.753.000 0
Andre inntekter 3.823.000 750.000 0 0 5.624.000
Driftsinntekter 7.196.000 10.308.000 7.517.000 5.753.000 5.624.000
Varekostnad -71.000 0 -17.000 -268.000
Lønninger -6.191.000 -5.543.000 -4.445.000 -3.761.000 -2.787.000
Avskrivning -12.000 -48.000 -42.000 -42.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.527.000 -3.580.000 -3.457.000 -2.572.000 -1.686.000
Driftskostnader -7.730.000 -9.242.000 -7.944.000 -6.392.000 -4.781.000
Driftsresultat -534.000 1.066.000 -427.000 -638.000 842.000
Finansinntekter 41.000 98.000 47.000 32.000 25.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -6.000 0 -5.000
Finans 39.000 96.000 41.000 32.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -495.000 1.161.000 -386.000 -607.000 862.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 14.000 26.000 37.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 10.000 44.000 75.000 106.000
Sum varige driftsmidler 52.000 10.000 44.000 75.000 106.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 52.000 12.000 58.000 101.000 143.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 339.000 675.000 1.688.000 1.154.000 149.000
Andre fordringer 104.000 43.000 47.000 163.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.396.000 10.314.000 7.702.000 7.267.000 5.764.000
Sum omløpsmidler 8.839.000 11.033.000 9.437.000 8.584.000 5.947.000
Sum eiendeler 8.891.000 11.045.000 9.495.000 8.685.000 6.090.000
Sum opptjent egenkapital 5.030.000 5.525.000 4.363.000 4.749.000 5.357.000
Sum egenkapital 5.130.000 5.625.000 4.463.000 4.849.000 5.457.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 117.000 501.000 932.000 174.000 126.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 632.000 639.000 408.000 226.000 197.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.012.000 4.279.000 3.692.000 3.434.000 310.000
Sum kortsiktig gjeld 3.761.000 5.419.000 5.032.000 3.835.000 634.000
Sum gjeld og egenkapital 8.891.000 11.044.000 9.495.000 8.684.000 6.091.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.078.000 5.614.000 4.405.000 4.749.000 5.313.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 1.9 2.2 9.4
Likviditetsgrad 2 2.4 2 1.9 2.2 9.4
Soliditet 57.7 50.9 4 55.8 89.6
Resultatgrad -7.4 10.3 -5.7 -11.1 1
Rentedekningsgrad -267.0 5 -71.2 168.4
Gjeldsgrad 0.7 1 1.1 0.8 0.1
Total kapitalrentabilitet -5.5 10.5 14.2
Signatur
10.03.2022
SIGNATUR
CHRISTENSEN CAMILLA
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex