Senterpartiet
Juridisk navn:  Senterpartiet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23690100
Akersgata 51 Akersgata 51 Fax:
0180 Oslo 180 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971278404
Aksjekapital: 6.963 NOK
Antall ansatte: 64
Etableringsdato: 12/30/1971
Foretakstype: FLI
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.79%
Resultat  
  
-182.22%
Egenkapital  
  
-10.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 66.503.000 55.057.000 57.496.000 50.704.000 43.718.000
Resultat: -2.848.000 3.464.000 6.477.000 10.701.000 190.000
Egenkapital: 23.710.000 26.559.000 23.095.000 16.617.000 5.916.000
Regnskap for  Senterpartiet
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 66.503.000 55.057.000 57.496.000 50.704.000 43.718.000
Driftskostnader -69.574.000 -51.903.000 -51.296.000 -40.120.000 -43.519.000
Driftsresultat -3.070.000 3.153.000 6.199.000 10.583.000 200.000
Finansinntekter 224.000 326.000 294.000 146.000 78.000
Finanskostnader -3.000 -15.000 -15.000 -27.000 -89.000
Finans 221.000 311.000 279.000 119.000 -11.000
Resultat før skatt -2.848.000 3.464.000 6.477.000 10.701.000 190.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -2.848.000 3.464.000 6.477.000 10.701.000 190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.721.000 9.540.000 7.139.000 5.702.000 5.999.000
Sum omløpsmidler 20.999.000 24.544.000 21.201.000 14.396.000 7.289.000
Sum eiendeler 30.720.000 34.084.000 28.340.000 20.098.000 13.288.000
Sum opptjent egenkapital 23.710.000 26.559.000 23.095.000 16.617.000 5.916.000
Sum egenkapital 23.710.000 26.559.000 23.095.000 16.617.000 5.916.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 852.000
Sum kortsiktig gjeld 7.010.000 7.525.000 5.245.000 3.480.000 6.521.000
Sum gjeld og egenkapital 30.720.000 34.084.000 28.340.000 20.097.000 13.289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.676.000 11.359.000 9.849.000 28.000 551.000
Andre inntekter 55.827.000 43.698.000 47.647.000 50.675.000 43.167.000
Driftsinntekter 66.503.000 55.057.000 57.496.000 50.704.000 43.718.000
Varekostnad -5.557.000 -4.791.000 -4.978.000 -4.234.000 -4.648.000
Lønninger -32.271.000 -27.453.000 -25.317.000 -22.306.000 -20.770.000
Avskrivning -1.979.000 -1.983.000 -1.308.000 -1.374.000 -1.269.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -29.767.000 -17.676.000 -19.693.000 -12.206.000 -16.832.000
Driftskostnader -69.574.000 -51.903.000 -51.296.000 -40.120.000 -43.519.000
Driftsresultat -3.070.000 3.153.000 6.199.000 10.583.000 200.000
Finansinntekter 224.000 326.000 294.000 146.000 78.000
Finanskostnader -3.000 -15.000 -15.000 -27.000 -89.000
Finans 221.000 311.000 279.000 119.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.848.000 3.464.000 6.477.000 10.701.000 190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.563.000 4.254.000 3.741.000 3.794.000 4.476.000
Fast eiendom 0 131.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.293.000 4.020.000 2.132.000 908.000 731.000
Sum varige driftsmidler 3.293.000 4.020.000 2.132.000 1.039.000 731.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.865.000 1.266.000 1.266.000 869.000 792.000
Sum anleggsmidler 9.721.000 9.540.000 7.139.000 5.702.000 5.999.000
Varebeholdning 1.162.000 589.000 783.000 493.000 222.000
Kundefordringer 6.315.000 5.409.000 4.047.000 2.628.000 3.395.000
Andre fordringer 3.130.000 2.409.000 2.541.000 2.931.000 2.476.000
Sum investeringer 0 21.000 21.000
Kasse, bank 10.392.000 16.137.000 13.829.000 8.324.000 1.176.000
Sum omløpsmidler 20.999.000 24.544.000 21.201.000 14.396.000 7.289.000
Sum eiendeler 30.720.000 34.084.000 28.340.000 20.098.000 13.288.000
Sum opptjent egenkapital 23.710.000 26.559.000 23.095.000 16.617.000 5.916.000
Sum egenkapital 23.710.000 26.559.000 23.095.000 16.617.000 5.916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.316.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 852.000
Leverandørgjeld 1.373.000 1.596.000 1.018.000 305.000 382.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.283.000 2.055.000 1.395.000 1.604.000 1.437.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.353.000 3.874.000 2.831.000 1.572.000 3.387.000
Sum kortsiktig gjeld 7.010.000 7.525.000 5.245.000 3.480.000 6.521.000
Sum gjeld og egenkapital 30.720.000 34.084.000 28.340.000 20.097.000 13.289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.989.000 17.019.000 15.956.000 10.916.000 768.000
Likviditetsgrad 1 3.0 3.3 4 4 1.1
Likviditetsgrad 2 2.8 3.2 3.9 4 1.1
Soliditet 77.2 77.9 81.5 82.7 44.5
Resultatgrad -4.6 5.7 10.8 20.9 0.5
Rentedekningsgrad -1.023.3 210.2 413.3 3 2.2
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.2 0.2 1.2
Total kapitalrentabilitet -9.3 10.2 22.9 53.4 2.1
Signatur
10.01.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex