Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sentrum Legesenter Kr.sund As
Juridisk navn:  Sentrum Legesenter Kr.sund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71587540
Konsul Knudtzons gate 8 Konsul Knudtzons gate 8 Fax:
6508 Kristiansund N 6508 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 911661837
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.31%
Resultat  
  
-62.5%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.220.000 4.410.000 4.617.000 4.588.000 4.715.000
Resultat: 3.000 8.000 -4.000 -17.000 -7.000
Egenkapital: 0 -4.000 -12.000 -8.000 9.000
Regnskap for  Sentrum Legesenter Kr.sund As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.220.000 4.410.000 4.617.000 4.588.000 4.715.000
Driftskostnader -4.217.000 -4.388.000 -4.597.000 -4.584.000 -4.707.000
Driftsresultat 4.000 22.000 20.000 3.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -24.000 -20.000 -16.000
Finans -13.000 -24.000 -20.000 -16.000
Resultat før skatt 3.000 8.000 -4.000 -17.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 -12.000
Årsresultat 3.000 8.000 -4.000 -17.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.000 103.000 82.000 116.000 171.000
Sum omløpsmidler 882.000 933.000 762.000 790.000 876.000
Sum eiendeler 954.000 1.036.000 844.000 906.000 1.047.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -34.000 -42.000 -38.000 -21.000
Sum egenkapital -4.000 -12.000 -8.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 0 318.000 411.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 954.000 1.040.000 538.000 504.000 539.000
Sum gjeld og egenkapital 954.000 1.036.000 844.000 907.000 1.048.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 8.000 0
Andre inntekter 4.220.000 4.410.000 4.617.000 4.580.000 4.715.000
Driftsinntekter 4.220.000 4.410.000 4.617.000 4.588.000 4.715.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.268.000 -1.942.000 -2.192.000 -2.217.000 -2.378.000
Avskrivning -25.000 -31.000 -37.000 -58.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.924.000 -2.415.000 -2.368.000 -2.309.000 -2.266.000
Driftskostnader -4.217.000 -4.388.000 -4.597.000 -4.584.000 -4.707.000
Driftsresultat 4.000 22.000 20.000 3.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -24.000 -20.000 -16.000
Finans -13.000 -24.000 -20.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 8.000 -4.000 -17.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 56.000 42.000 80.000 138.000
Sum varige driftsmidler 32.000 56.000 42.000 80.000 138.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 47.000 40.000 37.000 33.000
Sum anleggsmidler 72.000 103.000 82.000 116.000 171.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 41.000 42.000 92.000 386.000 290.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 842.000 891.000 670.000 404.000 587.000
Sum omløpsmidler 882.000 933.000 762.000 790.000 876.000
Sum eiendeler 954.000 1.036.000 844.000 906.000 1.047.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -34.000 -42.000 -38.000 -21.000
Sum egenkapital -4.000 -12.000 -8.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 318.000 411.000 500.000
Leverandørgjeld 39.000 0 47.000 17.000 70.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 107.000 126.000 123.000 113.000 113.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 808.000 915.000 368.000 374.000 356.000
Sum kortsiktig gjeld 954.000 1.040.000 538.000 504.000 539.000
Sum gjeld og egenkapital 954.000 1.036.000 844.000 907.000 1.048.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -72.000 -107.000 224.000 286.000 337.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.4 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.4 1.6 1.6
Soliditet -0.4 -1.4 -0.9 0.9
Resultatgrad 0.1 0.5 0.4 0.1 0.2
Rentedekningsgrad 1.7 0.8 0.2 0.6
Gjeldsgrad -71.3 -114.4 115.4
Total kapitalrentabilitet 0.4 2.1 2.4 0.3 0.9
Signatur
08.02.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex