Sentrum Ur & Smykker As
Juridisk navn:  Sentrum Ur & Smykker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76151460
Markedsgata 11 B Markedsgata 11 B Fax: 76151460
8450 Stokmarknes 8450 Stokmarknes
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 990104271
Aksjekapital: 185.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/25/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økoråd Hadsel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.51%
Resultat  
  
-32.27%
Egenkapital  
  
7.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.583.000 2.677.000 2.520.000 2.471.000 2.692.000
Resultat: 298.000 440.000 142.000 86.000 108.000
Egenkapital: 2.462.000 2.295.000 1.952.000 1.842.000 1.781.000
Regnskap for  Sentrum Ur & Smykker As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.583.000 2.677.000 2.520.000 2.471.000 2.692.000
Driftskostnader -2.264.000 -2.209.000 -2.325.000 -2.330.000 -2.527.000
Driftsresultat 319.000 468.000 195.000 141.000 165.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -21.000 -28.000 -56.000 -55.000 -57.000
Finans -21.000 -28.000 -54.000 -55.000 -57.000
Resultat før skatt 298.000 440.000 142.000 86.000 108.000
Skattekostnad -66.000 -97.000 -32.000 -26.000 -32.000
Årsresultat 232.000 343.000 111.000 60.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.189.000 1.360.000 1.478.000 1.611.000 1.765.000
Sum omløpsmidler 2.510.000 2.518.000 2.167.000 2.116.000 2.052.000
Sum eiendeler 3.699.000 3.878.000 3.645.000 3.727.000 3.817.000
Sum opptjent egenkapital 2.277.000 2.110.000 1.767.000 1.656.000 1.596.000
Sum egenkapital 2.462.000 2.295.000 1.952.000 1.842.000 1.781.000
Sum langsiktig gjeld 797.000 1.113.000 1.266.000 1.480.000 1.633.000
Sum kortsiktig gjeld 440.000 470.000 426.000 405.000 402.000
Sum gjeld og egenkapital 3.700.000 3.879.000 3.645.000 3.727.000 3.817.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.426.000 2.523.000 2.350.000 2.320.000 2.535.000
Andre inntekter 157.000 154.000 169.000 151.000 157.000
Driftsinntekter 2.583.000 2.677.000 2.520.000 2.471.000 2.692.000
Varekostnad -884.000 -959.000 -860.000 -883.000 -1.056.000
Lønninger -809.000 -701.000 -944.000 -963.000 -901.000
Avskrivning -189.000 -184.000 -182.000 -189.000 -195.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -382.000 -365.000 -339.000 -295.000 -375.000
Driftskostnader -2.264.000 -2.209.000 -2.325.000 -2.330.000 -2.527.000
Driftsresultat 319.000 468.000 195.000 141.000 165.000
Finansinntekter 2.000 0 0
Finanskostnader -21.000 -28.000 -56.000 -55.000 -57.000
Finans -21.000 -28.000 -54.000 -55.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 232.000 343.000 111.000 60.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 198.000 173.000 151.000 134.000 120.000
Fast eiendom 986.000 1.177.000 1.313.000 1.459.000 1.636.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 10.000 14.000 18.000 8.000
Sum varige driftsmidler 991.000 1.187.000 1.327.000 1.477.000 1.644.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.189.000 1.360.000 1.478.000 1.611.000 1.765.000
Varebeholdning 1.707.000 1.507.000 1.428.000 1.426.000 1.354.000
Kundefordringer 57.000 3.000 39.000 9.000 4.000
Andre fordringer 27.000 8.000 11.000 7.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 720.000 1.000.000 688.000 674.000 671.000
Sum omløpsmidler 2.510.000 2.518.000 2.167.000 2.116.000 2.052.000
Sum eiendeler 3.699.000 3.878.000 3.645.000 3.727.000 3.817.000
Sum opptjent egenkapital 2.277.000 2.110.000 1.767.000 1.656.000 1.596.000
Sum egenkapital 2.462.000 2.295.000 1.952.000 1.842.000 1.781.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 797.000 1.113.000 1.266.000 1.480.000 1.633.000
Leverandørgjeld 69.000 109.000 83.000 36.000 45.000
Betalbar skatt 90.000 119.000 49.000 40.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 126.000 139.000 166.000 171.000 161.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 103.000 129.000 159.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 440.000 470.000 426.000 405.000 402.000
Sum gjeld og egenkapital 3.700.000 3.879.000 3.645.000 3.727.000 3.817.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.070.000 2.048.000 1.741.000 1.711.000 1.650.000
Likviditetsgrad 1 5.7 5.4 5.1 5.2 5.1
Likviditetsgrad 2 1.8 2.2 1.7 1.7 1.7
Soliditet 66.6 59.2 53.6 49.4 46.7
Resultatgrad 12.3 17.5 7.7 5.7 6.1
Rentedekningsgrad 15.2 16.7 3.5 2.6 2.9
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.9 1 1.1
Total kapitalrentabilitet 8.6 12.1 5.4 3.8 4.3
Signatur
24.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2012
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex