Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Servetheworld AS
Juridisk navn:  Servetheworld AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22222880
Tvetenveien 152 Tvetenveien 152 Fax: 22222881
0671 Oslo 671 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986716319
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/2/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Varder As
Regnskapsfører: Nous AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.06%
Resultat  
  
171.76%
Egenkapital  
  
95.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.439.000 11.432.000 11.236.000 11.559.000 11.583.000
Resultat: 1.424.000 524.000 -588.000 373.000 109.000
Egenkapital: 2.424.000 1.239.000 834.000 1.350.000 1.092.000
Regnskap for  Servetheworld AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.439.000 11.432.000 11.236.000 11.559.000 11.583.000
Driftskostnader -9.816.000 -10.703.000 -11.627.000 -10.969.000 -11.282.000
Driftsresultat 1.624.000 729.000 -390.000 591.000 301.000
Finansinntekter -9.000 14.000 17.000 16.000 22.000
Finanskostnader -190.000 -220.000 -215.000 -234.000 -213.000
Finans -199.000 -206.000 -198.000 -218.000 -191.000
Resultat før skatt 1.424.000 524.000 -588.000 373.000 109.000
Skattekostnad -238.000 -119.000 71.000 -115.000 -46.000
Årsresultat 1.185.000 405.000 -517.000 258.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.923.000 3.860.000 3.865.000 4.503.000 5.686.000
Sum omløpsmidler 2.014.000 1.827.000 1.444.000 1.407.000 1.041.000
Sum eiendeler 5.937.000 5.687.000 5.309.000 5.910.000 6.727.000
Sum opptjent egenkapital 2.324.000 1.139.000 734.000 1.250.000 992.000
Sum egenkapital 2.424.000 1.239.000 834.000 1.350.000 1.092.000
Sum langsiktig gjeld 1.599.000 1.808.000 1.459.000 1.554.000 1.648.000
Sum kortsiktig gjeld 1.914.000 2.640.000 3.016.000 3.006.000 3.987.000
Sum gjeld og egenkapital 5.937.000 5.687.000 5.309.000 5.910.000 6.727.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.376.000 11.348.000 11.138.000 11.441.000 11.525.000
Andre inntekter 63.000 84.000 98.000 119.000 59.000
Driftsinntekter 11.439.000 11.432.000 11.236.000 11.559.000 11.583.000
Varekostnad -609.000 -459.000 -557.000 -802.000 -915.000
Lønninger -3.923.000 -4.783.000 -4.703.000 -3.838.000 -3.678.000
Avskrivning -1.652.000 -1.767.000 -1.961.000 -1.996.000 -1.503.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.632.000 -3.694.000 -4.406.000 -4.333.000 -5.186.000
Driftskostnader -9.816.000 -10.703.000 -11.627.000 -10.969.000 -11.282.000
Driftsresultat 1.624.000 729.000 -390.000 591.000 301.000
Finansinntekter -9.000 14.000 17.000 16.000 22.000
Finanskostnader -190.000 -220.000 -215.000 -234.000 -213.000
Finans -199.000 -206.000 -198.000 -218.000 -191.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -113.000
Årsresultat 1.185.000 405.000 -517.000 258.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 325.000 309.000 271.000 182.000 219.000
Fast eiendom 464.000 482.000 571.000 660.000 749.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.669.000 3.054.000 2.984.000 3.641.000 4.699.000
Sum varige driftsmidler 3.132.000 3.536.000 3.555.000 4.301.000 5.447.000
Sum finansielle anleggsmidler 466.000 15.000 39.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 3.923.000 3.860.000 3.865.000 4.503.000 5.686.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.138.000 1.132.000 1.013.000 716.000 621.000
Andre fordringer 217.000 126.000 90.000 98.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 660.000 569.000 341.000 593.000 293.000
Sum omløpsmidler 2.014.000 1.827.000 1.444.000 1.407.000 1.041.000
Sum eiendeler 5.937.000 5.687.000 5.309.000 5.910.000 6.727.000
Sum opptjent egenkapital 2.324.000 1.139.000 734.000 1.250.000 992.000
Sum egenkapital 2.424.000 1.239.000 834.000 1.350.000 1.092.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.599.000 1.808.000 1.459.000 1.554.000 1.648.000
Leverandørgjeld 182.000 301.000 558.000 588.000 1.898.000
Betalbar skatt 157.000 96.000 78.000 0
Skyldig offentlige avgifter 654.000 950.000 1.146.000 1.185.000 796.000
Utbytte 0 0 0 -113.000
Annen kortsiktig gjeld 1.078.000 1.233.000 1.216.000 1.156.000 1.293.000
Sum kortsiktig gjeld 1.914.000 2.640.000 3.016.000 3.006.000 3.987.000
Sum gjeld og egenkapital 5.937.000 5.687.000 5.309.000 5.910.000 6.727.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 -813.000 -1.572.000 -1.599.000 -2.946.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 0.5 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.5 0.5 0.3
Soliditet 40.8 21.8 15.7 22.8 16.2
Resultatgrad 14.2 6.4 -3.5 5.1 2.6
Rentedekningsgrad 8.5 3.3 -1.8 2.5 1.4
Gjeldsgrad 1.4 3.6 5.4 3.4 5.2
Total kapitalrentabilitet 27.2 13.1 10.3 4.8
Signatur
19.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.09.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex