Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Setredalen Kraft AS
Juridisk navn:  Setredalen Kraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Forte Vannkraft AS Rådhusgata 17 Ålfoten Fax:
0158 Oslo 6737 Ålfoten
Fylke: Kommune:
Vestland Bremanger
Org.nr: 995773570
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/16/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
352.3%
Resultat  
  
89.63%
Egenkapital  
  
119.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.206.000 1.151.000 1.679.000 0 0
Resultat: -449.000 -4.329.000 -1.532.000 -16.000 -45.000
Egenkapital: 129.000 -672.000 2.158.000 1.589.000 281.000
Regnskap for  Setredalen Kraft AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.206.000 1.151.000 1.679.000 0 0
Driftskostnader -3.064.000 -2.635.000 -980.000 -69.000 -50.000
Driftsresultat 2.142.000 -1.485.000 698.000 -69.000 -50.000
Finansinntekter 4.000 5.000 65.000 58.000 5.000
Finanskostnader -2.594.000 -2.850.000 -2.295.000 -5.000 0
Finans -2.590.000 -2.845.000 -2.230.000 53.000 5.000
Resultat før skatt -449.000 -4.329.000 -1.532.000 -16.000 -45.000
Skattekostnad 99.000 952.000 337.000 6.000 29.000
Årsresultat -350.000 -3.377.000 -1.195.000 -11.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.609.000 65.197.000 62.455.000 35.640.000 9.408.000
Sum omløpsmidler 6.053.000 3.806.000 6.055.000 8.740.000 3.502.000
Sum eiendeler 69.662.000 69.003.000 68.510.000 44.380.000 12.910.000
Sum opptjent egenkapital -5.021.000 -4.670.000 -1.293.000 -99.000 -88.000
Sum egenkapital 129.000 -672.000 2.158.000 1.589.000 281.000
Sum langsiktig gjeld 65.463.000 65.863.000 63.592.000 42.441.000 12.604.000
Sum kortsiktig gjeld 4.068.000 3.812.000 2.760.000 350.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 69.660.000 69.003.000 68.511.000 44.380.000 12.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.206.000 1.151.000 1.611.000 0 0
Andre inntekter 68.000 0 0
Driftsinntekter 5.206.000 1.151.000 1.679.000 0 0
Varekostnad -448.000 -403.000 -10.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -1.367.000 -1.367.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.249.000 -865.000 -970.000 -69.000 -50.000
Driftskostnader -3.064.000 -2.635.000 -980.000 -69.000 -50.000
Driftsresultat 2.142.000 -1.485.000 698.000 -69.000 -50.000
Finansinntekter 4.000 5.000 65.000 58.000 5.000
Finanskostnader -2.594.000 -2.850.000 -2.295.000 -5.000 0
Finans -2.590.000 -2.845.000 -2.230.000 53.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -350.000 -3.377.000 -1.195.000 -11.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 221.000 0 0 0
Fast eiendom 63.609.000 64.976.000 0 0 0
Maskiner anlegg 62.455.000 35.640.000 9.408.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 63.609.000 64.976.000 62.455.000 35.640.000 9.408.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 63.609.000 65.197.000 62.455.000 35.640.000 9.408.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 774.000 145.000 68.000 0 0
Andre fordringer 74.000 680.000 905.000 1.760.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.728.000 19.000 2.821.000 5.290.000 3.152.000
Sum omløpsmidler 6.053.000 3.806.000 6.055.000 8.740.000 3.502.000
Sum eiendeler 69.662.000 69.003.000 68.510.000 44.380.000 12.910.000
Sum opptjent egenkapital -5.021.000 -4.670.000 -1.293.000 -99.000 -88.000
Sum egenkapital 129.000 -672.000 2.158.000 1.589.000 281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 578.000 417.000 51.000
Gjeld til kredittinstitutt 345.000 642.000 263.000 247.000 0
Sum langsiktig gjeld 65.463.000 65.863.000 63.592.000 42.441.000 12.604.000
Leverandørgjeld 3.500.000 3.155.000 2.481.000 103.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 224.000 15.000 16.000 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 4.068.000 3.812.000 2.760.000 350.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 69.660.000 69.003.000 68.511.000 44.380.000 12.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.985.000 -6.000 3.295.000 8.390.000 3.477.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.0 2.2 2 140.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.0 2.2 2 140.1
Soliditet 0.2 -1.0 3.1 3.6 2.2
Resultatgrad 41.1 -129.0 41.6
Rentedekningsgrad 0.8 -0.5 0.3 -13.8
Gjeldsgrad 539.0 -103.7 30.7 26.9 44.9
Total kapitalrentabilitet 3.1 -2.1 1.1 - -0.3
Signatur
12.09.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex