Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sharecat Solutions AS
Juridisk navn:  Sharecat Solutions AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55119800
Midtunhaugen 10 Midtunhaugen 10 Fax: 55119801
5224 Nesttun 5224 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 966000066
Aksjekapital: 1.429.419 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 2/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.25%
Resultat  
  
-17.67%
Egenkapital  
  
145.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 59.905.000 56.382.000 49.124.000 46.230.000 44.834.000
Resultat: 4.369.000 5.307.000 2.926.000 -6.535.000 -15.507.000
Egenkapital: 17.636.000 7.174.000 1.867.000 -1.059.000 -9.523.000
Regnskap for  Sharecat Solutions AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 59.905.000 56.382.000 49.124.000 46.230.000 44.834.000
Driftskostnader -55.303.000 -50.910.000 -45.851.000 -51.624.000 -59.409.000
Driftsresultat 4.602.000 5.472.000 3.273.000 -5.393.000 -14.575.000
Finansinntekter 1.147.000 796.000 692.000 666.000 1.702.000
Finanskostnader -1.379.000 -962.000 -1.040.000 -1.808.000 -2.635.000
Finans -232.000 -166.000 -348.000 -1.142.000 -933.000
Resultat før skatt 4.369.000 5.307.000 2.926.000 -6.535.000 -15.507.000
Skattekostnad 6.094.000 0 0 0 0
Årsresultat 10.463.000 5.307.000 2.926.000 -6.535.000 -15.507.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.358.000 8.453.000 10.020.000 13.989.000 19.349.000
Sum omløpsmidler 18.227.000 15.768.000 14.572.000 10.069.000 11.563.000
Sum eiendeler 37.585.000 24.221.000 24.592.000 24.058.000 30.912.000
Sum opptjent egenkapital 16.207.000 5.744.000 437.000 -2.488.000 -10.476.000
Sum egenkapital 17.636.000 7.174.000 1.867.000 -1.059.000 -9.523.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.949.000 17.047.000 22.725.000 25.117.000 40.435.000
Sum gjeld og egenkapital 37.585.000 24.220.000 24.591.000 24.058.000 30.912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.126.000 54.411.000 47.256.000 43.095.000 41.102.000
Andre inntekter 2.779.000 1.971.000 1.868.000 3.136.000 3.733.000
Driftsinntekter 59.905.000 56.382.000 49.124.000 46.230.000 44.834.000
Varekostnad -7.895.000 -6.120.000 -3.808.000 -4.747.000 -5.948.000
Lønninger -32.280.000 -30.525.000 -28.248.000 -30.327.000 -34.977.000
Avskrivning -3.900.000 -4.883.000 -6.177.000 -7.332.000 -7.598.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.228.000 -9.382.000 -7.618.000 -9.218.000 -10.886.000
Driftskostnader -55.303.000 -50.910.000 -45.851.000 -51.624.000 -59.409.000
Driftsresultat 4.602.000 5.472.000 3.273.000 -5.393.000 -14.575.000
Finansinntekter 1.147.000 796.000 692.000 666.000 1.702.000
Finanskostnader -1.379.000 -962.000 -1.040.000 -1.808.000 -2.635.000
Finans -232.000 -166.000 -348.000 -1.142.000 -933.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 10.463.000 5.307.000 2.926.000 -6.535.000 -15.507.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.329.000 6.507.000 8.157.000 12.398.000 17.437.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 546.000 452.000 394.000 122.000 443.000
Sum varige driftsmidler 546.000 452.000 394.000 122.000 443.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.484.000 1.494.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000
Sum anleggsmidler 19.358.000 8.453.000 10.020.000 13.989.000 19.349.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.079.000 6.613.000 11.132.000 6.798.000 6.001.000
Andre fordringer 8.290.000 7.735.000 802.000 1.589.000 2.110.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.859.000 1.420.000 2.637.000 1.682.000 3.452.000
Sum omløpsmidler 18.227.000 15.768.000 14.572.000 10.069.000 11.563.000
Sum eiendeler 37.585.000 24.221.000 24.592.000 24.058.000 30.912.000
Sum opptjent egenkapital 16.207.000 5.744.000 437.000 -2.488.000 -10.476.000
Sum egenkapital 17.636.000 7.174.000 1.867.000 -1.059.000 -9.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.053.000 473.000 5.997.000 11.454.000 11.422.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.421.000 3.953.000 2.048.000 1.564.000 2.565.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.975.000 2.718.000 3.145.000 3.950.000 3.119.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.036.000 7.450.000 11.535.000 8.150.000 23.329.000
Sum kortsiktig gjeld 19.949.000 17.047.000 22.725.000 25.117.000 40.435.000
Sum gjeld og egenkapital 37.585.000 24.220.000 24.591.000 24.058.000 30.912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.722.000 -1.279.000 -8.153.000 -15.048.000 -28.872.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.6 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.6 0.4 0.3
Soliditet 46.9 29.6 7.6 -4.4 -30.8
Resultatgrad 7.7 9.7 6.7 -11.7 -32.5
Rentedekningsgrad 3.3 5.7 3.1 -5.5
Gjeldsgrad 1.1 2.4 12.2 -23.7 -4.2
Total kapitalrentabilitet 15.3 25.9 16.1 -19.6 -41.6
Signatur
20.06.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex