Sherpa Film Norway AS
Juridisk navn:  Sherpa Film Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22554010
Middelthuns Gate 12D Middelthuns Gate 12D Fax:
0368 Oslo 368 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 859975372
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.33%
Resultat  
  
48.15%
Egenkapital  
  
7.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 902.000 899.000 996.000 1.806.000 1.941.000
Resultat: 40.000 27.000 116.000 182.000 25.000
Egenkapital: 494.000 459.000 433.000 343.000 941.000
Regnskap for  Sherpa Film Norway AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 902.000 899.000 996.000 1.806.000 1.941.000
Driftskostnader -862.000 -871.000 -881.000 -1.626.000 -1.917.000
Driftsresultat 40.000 27.000 115.000 180.000 23.000
Finansinntekter 3.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 2.000 2.000
Resultat før skatt 40.000 27.000 116.000 182.000 25.000
Skattekostnad -5.000 -26.000 -40.000 -6.000
Årsresultat 35.000 26.000 90.000 142.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 41.000 40.000 51.000 170.000
Sum omløpsmidler 530.000 756.000 800.000 793.000 1.325.000
Sum eiendeler 554.000 797.000 840.000 844.000 1.495.000
Sum opptjent egenkapital 294.000 259.000 233.000 143.000 741.000
Sum egenkapital 494.000 459.000 433.000 343.000 941.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 338.000 407.000 501.000 554.000
Sum gjeld og egenkapital 554.000 797.000 840.000 844.000 1.495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 902.000 862.000 959.000 1.727.000 1.941.000
Andre inntekter 37.000 38.000 79.000 0
Driftsinntekter 902.000 899.000 996.000 1.806.000 1.941.000
Varekostnad -92.000 -217.000 -130.000 -55.000 -36.000
Lønninger -284.000 -304.000 -109.000 -530.000 -404.000
Avskrivning -17.000 -16.000 -14.000 -49.000 -61.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -469.000 -334.000 -628.000 -992.000 -1.416.000
Driftskostnader -862.000 -871.000 -881.000 -1.626.000 -1.917.000
Driftsresultat 40.000 27.000 115.000 180.000 23.000
Finansinntekter 3.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -740.000 0
Årsresultat 35.000 26.000 90.000 142.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 2.000 3.000 0 5.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 10.000 16.000 0 0
Driftsløsøre 13.000 23.000 37.000 51.000 165.000
Sum varige driftsmidler 23.000 39.000 37.000 51.000 165.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 24.000 41.000 40.000 51.000 170.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 34.000 291.000 117.000 313.000 239.000
Andre fordringer 16.000 11.000 3.000 6.000 11.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 480.000 453.000 680.000 474.000 1.075.000
Sum omløpsmidler 530.000 756.000 800.000 793.000 1.325.000
Sum eiendeler 554.000 797.000 840.000 844.000 1.495.000
Sum opptjent egenkapital 294.000 259.000 233.000 143.000 741.000
Sum egenkapital 494.000 459.000 433.000 343.000 941.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 -5.000 312.000 162.000 292.000
Betalbar skatt 25.000 35.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 155.000 -20.000 155.000 103.000
Utbytte -740.000 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 188.000 90.000 150.000 158.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 338.000 407.000 501.000 554.000
Sum gjeld og egenkapital 554.000 797.000 840.000 844.000 1.495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 470.000 418.000 393.000 292.000 771.000
Likviditetsgrad 1 8.8 2.2 2.0 1.6 2.4
Likviditetsgrad 2 8.8 2.2 2.0 1.6 2.4
Soliditet 89.2 57.6 51.5 40.6 62.9
Resultatgrad 4.4 3.0 11.5 1 1.2
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.1 0.7 0.9 1.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 7.2 3.4 13.7 21.7 1.7
Signatur
16.02.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2023
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex