Show-Teknikk AS
Juridisk navn:  Show-Teknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47479444
Ringeriksvein 20B Ringeriksvein 20B Fax:
3414 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 992952776
Aksjekapital: 2.422.273 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 8/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Steen & Jensen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.74%
Resultat  
  
60.41%
Egenkapital  
  
51.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.112.000 9.299.000 11.776.000 10.264.000 7.813.000
Resultat: 1.734.000 1.081.000 -224.000 466.000 229.000
Egenkapital: 3.709.000 2.452.000 1.867.000 2.091.000 1.704.000
Regnskap for  Show-Teknikk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.112.000 9.299.000 11.776.000 10.264.000 7.813.000
Driftskostnader -8.354.000 -8.181.000 -11.970.000 -9.790.000 -7.530.000
Driftsresultat 1.757.000 1.118.000 -194.000 474.000 284.000
Finansinntekter 3.000 6.000 6.000 22.000 9.000
Finanskostnader -26.000 -43.000 -37.000 -30.000 -63.000
Finans -23.000 -37.000 -31.000 -8.000 -54.000
Resultat før skatt 1.734.000 1.081.000 -224.000 466.000 229.000
Skattekostnad -477.000 -336.000 0 -79.000 -20.000
Årsresultat 1.257.000 745.000 -224.000 387.000 209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.547.000 1.472.000 1.740.000 1.191.000 1.052.000
Sum omløpsmidler 4.531.000 3.884.000 2.625.000 2.272.000 2.136.000
Sum eiendeler 6.078.000 5.356.000 4.365.000 3.463.000 3.188.000
Sum opptjent egenkapital 2.016.000 759.000 174.000 398.000 11.000
Sum egenkapital 3.709.000 2.452.000 1.867.000 2.091.000 1.704.000
Sum langsiktig gjeld 551.000 611.000 732.000 101.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 1.819.000 2.293.000 1.767.000 1.271.000 1.331.000
Sum gjeld og egenkapital 6.079.000 5.356.000 4.366.000 3.463.000 3.188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.149.000 6.612.000 11.773.000 10.206.000 7.871.000
Andre inntekter 962.000 2.687.000 3.000 58.000 -58.000
Driftsinntekter 10.112.000 9.299.000 11.776.000 10.264.000 7.813.000
Varekostnad -1.191.000 -1.034.000 -3.471.000 -2.408.000 -1.737.000
Lønninger -3.257.000 -3.251.000 -4.785.000 -4.410.000 -2.854.000
Avskrivning -536.000 -550.000 -481.000 -325.000 -274.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.370.000 -3.346.000 -3.233.000 -2.647.000 -2.665.000
Driftskostnader -8.354.000 -8.181.000 -11.970.000 -9.790.000 -7.530.000
Driftsresultat 1.757.000 1.118.000 -194.000 474.000 284.000
Finansinntekter 3.000 6.000 6.000 22.000 9.000
Finanskostnader -26.000 -43.000 -37.000 -30.000 -63.000
Finans -23.000 -37.000 -31.000 -8.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -160.000 0 0 0
Årsresultat 1.257.000 745.000 -224.000 387.000 209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.426.000 1.277.000 1.521.000 919.000 789.000
Sum varige driftsmidler 1.426.000 1.277.000 1.521.000 919.000 789.000
Sum finansielle anleggsmidler 122.000 195.000 218.000 273.000 264.000
Sum anleggsmidler 1.547.000 1.472.000 1.740.000 1.191.000 1.052.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.590.000 2.080.000 1.709.000 1.640.000 1.573.000
Andre fordringer 88.000 581.000 187.000 158.000 158.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.853.000 1.222.000 730.000 473.000 405.000
Sum omløpsmidler 4.531.000 3.884.000 2.625.000 2.272.000 2.136.000
Sum eiendeler 6.078.000 5.356.000 4.365.000 3.463.000 3.188.000
Sum opptjent egenkapital 2.016.000 759.000 174.000 398.000 11.000
Sum egenkapital 3.709.000 2.452.000 1.867.000 2.091.000 1.704.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 551.000 611.000 732.000 101.000 153.000
Leverandørgjeld 135.000 669.000 742.000 423.000 302.000
Betalbar skatt 477.000 336.000 0 79.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 912.000 299.000 628.000 380.000 296.000
Utbytte -160.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 294.000 830.000 397.000 389.000 713.000
Sum kortsiktig gjeld 1.819.000 2.293.000 1.767.000 1.271.000 1.331.000
Sum gjeld og egenkapital 6.079.000 5.356.000 4.366.000 3.463.000 3.188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.712.000 1.591.000 858.000 1.001.000 805.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.7 1.5 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 2.5 1.7 1.5 1.8 1.6
Soliditet 61.0 45.8 42.8 60.4 53.5
Resultatgrad 17.4 12.0 -1.6 4.6 3.6
Rentedekningsgrad 67.6 26.0 -5.2 15.8 4.5
Gjeldsgrad 0.6 1.2 1.3 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 29.0 21.0 -4.3 14.3 9.2
Signatur
05.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex