Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sia AS
Juridisk navn:  Sia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90589668
Minkvegen 10 Minkvegen 10 Fax:
9017 Tromsø 9017 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 990495823
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/11/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økoråd Evenskjer As
Utvikling:
Omsetning  
  
39.79%
Resultat  
  
358.04%
Egenkapital  
  
14.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 924.000 661.000 1.014.000 1.144.000 1.218.000
Resultat: 513.000 112.000 267.000 629.000 702.000
Egenkapital: 3.143.000 2.744.000 2.656.000 2.449.000 1.966.000
Regnskap for  Sia AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 924.000 661.000 1.014.000 1.144.000 1.218.000
Driftskostnader -410.000 -551.000 -745.000 -516.000 -517.000
Driftsresultat 513.000 111.000 269.000 628.000 701.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -3.000 0 -1.000
Finans 1.000 -2.000 1.000 0
Resultat før skatt 513.000 112.000 267.000 629.000 702.000
Skattekostnad -113.000 -25.000 -59.000 -146.000 -169.000
Årsresultat 400.000 87.000 208.000 483.000 533.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.399.000 150.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.550.000 2.797.000 2.873.000 2.729.000 2.312.000
Sum eiendeler 5.949.000 2.947.000 2.873.000 2.729.000 2.312.000
Sum opptjent egenkapital 3.029.000 2.630.000 2.542.000 2.335.000 1.852.000
Sum egenkapital 3.143.000 2.744.000 2.656.000 2.449.000 1.966.000
Sum langsiktig gjeld 2.395.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 411.000 203.000 217.000 280.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 5.949.000 2.947.000 2.873.000 2.729.000 2.313.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 924.000 661.000 1.014.000 1.144.000 1.218.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 924.000 661.000 1.014.000 1.144.000 1.218.000
Varekostnad 0 0 -387.000 0
Lønninger -162.000 -288.000 -381.000 -129.000 -119.000
Avskrivning -9.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -239.000 -263.000 -364.000 0 -398.000
Driftskostnader -410.000 -551.000 -745.000 -516.000 -517.000
Driftsresultat 513.000 111.000 269.000 628.000 701.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -3.000 0 -1.000
Finans 1.000 -2.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 400.000 87.000 208.000 483.000 533.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.349.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.399.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.399.000 150.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 188.000 275.000 671.000 663.000 770.000
Andre fordringer 5.000 31.000 14.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.362.000 2.517.000 2.171.000 2.052.000 1.528.000
Sum omløpsmidler 1.550.000 2.797.000 2.873.000 2.729.000 2.312.000
Sum eiendeler 5.949.000 2.947.000 2.873.000 2.729.000 2.312.000
Sum opptjent egenkapital 3.029.000 2.630.000 2.542.000 2.335.000 1.852.000
Sum egenkapital 3.143.000 2.744.000 2.656.000 2.449.000 1.966.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.395.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 12.000 0 0 21.000
Betalbar skatt 113.000 25.000 59.000 145.000 169.000
Skyldig offentlige avgifter 187.000 70.000 154.000 121.000 149.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 97.000 3.000 14.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 411.000 203.000 217.000 280.000 347.000
Sum gjeld og egenkapital 5.949.000 2.947.000 2.873.000 2.729.000 2.313.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.139.000 2.594.000 2.656.000 2.449.000 1.965.000
Likviditetsgrad 1 3.8 13.8 13.2 9.7 6.7
Likviditetsgrad 2 3.8 13.8 13.2 9.7 6.7
Soliditet 52.8 93.1 92.4 89.7 8
Resultatgrad 55.5 16.8 26.5 54.9 57.6
Rentedekningsgrad 89.7 7
Gjeldsgrad 0.9 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 8.6 3.8 9.4 2 30.4
Signatur
13.08.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex