Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Siffer Norge As
Juridisk navn:  Siffer Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69211750
Busterudgata 11 Busterudgata 11 Fax: 69211751
1776 Halden 1776 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 885223982
Aksjekapital: 356.582 NOK
Etableringsdato: 12/14/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Siffer Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50.67%
Egenkapital  
  
1174.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.260.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Egenkapital: 2.702.000 212.000 212.000 212.000 212.000
Regnskap for  Siffer Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -13.000 -8.000 -8.000 -12.000
Driftsresultat -27.000 -13.000 -8.000 -8.000 -12.000
Finansinntekter 2.331.000 1.551.000 1.546.000 1.546.000 1.550.000
Finanskostnader -43.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
Finans 2.288.000 1.513.000 1.508.000 1.508.000 1.512.000
Resultat før skatt 2.260.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.260.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000
Sum omløpsmidler 3.768.000 56.000 47.000 47.000 51.000
Sum eiendeler 5.218.000 1.506.000 1.497.000 1.497.000 1.501.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum egenkapital 2.702.000 212.000 212.000 212.000 212.000
Sum langsiktig gjeld 2.503.000 1.294.000 1.285.000 1.285.000 1.289.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.218.000 1.506.000 1.497.000 1.497.000 1.501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -13.000 -8.000 -8.000 -12.000
Driftskostnader -27.000 -13.000 -8.000 -8.000 -12.000
Driftsresultat -27.000 -13.000 -8.000 -8.000 -12.000
Finansinntekter 2.331.000 1.551.000 1.546.000 1.546.000 1.550.000
Finanskostnader -43.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
Finans 2.288.000 1.513.000 1.508.000 1.508.000 1.512.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.250.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Årsresultat 2.260.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000
Sum anleggsmidler 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 5.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.768.000 56.000 47.000 47.000 51.000
Sum eiendeler 5.218.000 1.506.000 1.497.000 1.497.000 1.501.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum egenkapital 2.702.000 212.000 212.000 212.000 212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.503.000 1.294.000 1.285.000 1.285.000 1.289.000
Leverandørgjeld 13.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.250.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.218.000 1.506.000 1.497.000 1.497.000 1.501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.755.000 56.000 47.000 47.000 51.000
Likviditetsgrad 1 289.8
Likviditetsgrad 2 289.8 0 0 0 0
Soliditet 51.8 14.1 14.2 14.2 14.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3
Gjeldsgrad 0.9 6.1 6.1 6.1 6.1
Total kapitalrentabilitet 44.2 102.1 102.7 102.7 102.5
Signatur
15.02.2022
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex