Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sigvartsen Elektro AS
Juridisk navn:  Sigvartsen Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63964610
Vormavegen 11 Vormavegen 11 Fax: 63964611
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 885326552
Aksjekapital: 440.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 1/15/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Varder As
Regnskapsfører: Regnskapstjenester Eidsvoll As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.35%
Resultat  
  
12.11%
Egenkapital  
  
-45.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 36.690.000 32.657.000 30.586.000 27.179.000 26.027.000
Resultat: 5.673.000 5.060.000 3.917.000 2.976.000 3.218.000
Egenkapital: 4.819.000 8.894.000 7.270.000 6.215.000 5.523.000
Regnskap for  Sigvartsen Elektro AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 36.690.000 32.657.000 30.586.000 27.179.000 26.027.000
Driftskostnader -31.065.000 -27.657.000 -26.755.000 -24.239.000 -22.832.000
Driftsresultat 5.626.000 5.000.000 3.831.000 2.940.000 3.196.000
Finansinntekter 47.000 63.000 88.000 48.000 39.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -12.000 -17.000
Finans 47.000 60.000 86.000 36.000 22.000
Resultat før skatt 5.673.000 5.060.000 3.917.000 2.976.000 3.218.000
Skattekostnad -1.248.000 -1.114.000 -862.000 -684.000 -777.000
Årsresultat 4.425.000 3.946.000 3.055.000 2.292.000 2.441.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 216.000 346.000 177.000 288.000 405.000
Sum omløpsmidler 16.899.000 14.877.000 12.545.000 10.563.000 10.667.000
Sum eiendeler 17.115.000 15.223.000 12.722.000 10.851.000 11.072.000
Sum opptjent egenkapital 4.379.000 8.454.000 6.830.000 5.775.000 5.083.000
Sum egenkapital 4.819.000 8.894.000 7.270.000 6.215.000 5.523.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 12.296.000 6.330.000 5.452.000 4.632.000 5.549.000
Sum gjeld og egenkapital 17.115.000 15.224.000 12.722.000 10.850.000 11.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.628.000 32.646.000 30.529.000 27.223.000 26.045.000
Andre inntekter 63.000 11.000 58.000 -44.000 -18.000
Driftsinntekter 36.690.000 32.657.000 30.586.000 27.179.000 26.027.000
Varekostnad -13.094.000 -11.848.000 -11.138.000 -10.058.000 -8.887.000
Lønninger -14.221.000 -12.686.000 -12.232.000 -10.992.000 -10.623.000
Avskrivning -54.000 -39.000 -108.000 -112.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.718.000 -3.279.000 -3.277.000 -3.077.000 -3.224.000
Driftskostnader -31.065.000 -27.657.000 -26.755.000 -24.239.000 -22.832.000
Driftsresultat 5.626.000 5.000.000 3.831.000 2.940.000 3.196.000
Finansinntekter 47.000 63.000 88.000 48.000 39.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -12.000 -17.000
Finans 47.000 60.000 86.000 36.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.500.000 0 0 0
Årsresultat 4.425.000 3.946.000 3.055.000 2.292.000 2.441.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 19.000 33.000 0 13.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 190.000 245.000 24.000 132.000 204.000
Sum varige driftsmidler 190.000 245.000 24.000 132.000 204.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 83.000 120.000 156.000 188.000
Sum anleggsmidler 216.000 346.000 177.000 288.000 405.000
Varebeholdning 1.776.000 1.754.000 1.559.000 1.303.000 1.548.000
Kundefordringer 4.662.000 4.027.000 3.801.000 3.167.000 3.142.000
Andre fordringer 796.000 803.000 694.000 668.000 242.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.665.000 8.293.000 6.491.000 5.425.000 5.735.000
Sum omløpsmidler 16.899.000 14.877.000 12.545.000 10.563.000 10.667.000
Sum eiendeler 17.115.000 15.223.000 12.722.000 10.851.000 11.072.000
Sum opptjent egenkapital 4.379.000 8.454.000 6.830.000 5.775.000 5.083.000
Sum egenkapital 4.819.000 8.894.000 7.270.000 6.215.000 5.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 0
Leverandørgjeld 958.000 1.068.000 896.000 969.000 1.826.000
Betalbar skatt 1.253.000 1.100.000 899.000 668.000 766.000
Skyldig offentlige avgifter 2.390.000 2.194.000 2.102.000 1.731.000 1.535.000
Utbytte -5.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.196.000 1.968.000 1.555.000 1.264.000 1.422.000
Sum kortsiktig gjeld 12.296.000 6.330.000 5.452.000 4.632.000 5.549.000
Sum gjeld og egenkapital 17.115.000 15.224.000 12.722.000 10.850.000 11.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.603.000 8.547.000 7.093.000 5.931.000 5.118.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.4 2 2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.2 2.1 2 2 1.6
Soliditet 28.2 58.4 57.1 57.3 49.9
Resultatgrad 15.3 15.3 12.5 10.8 12.3
Rentedekningsgrad 1.666.7 1915.5 2 1
Gjeldsgrad 2.6 0.7 0.7 0.7 1
Total kapitalrentabilitet 33.1 33.3 30.8 27.5 29.2
Signatur
06.01.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex