Siljan Nødslakt Service As
Juridisk navn:  Siljan Nødslakt Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99531274
Høisetbakkane 123B Høisetbakkane 123B Fax:
3748 Siljan 3748 Siljan
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Siljan
Org.nr: 992130105
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 12/28/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rising Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.71%
Resultat  
  
66.72%
Egenkapital  
  
15.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.853.000 4.194.000 4.000.000 3.441.000 3.520.000
Resultat: 1.047.000 628.000 811.000 730.000 700.000
Egenkapital: 1.579.000 1.363.000 1.373.000 1.340.000 780.000
Regnskap for  Siljan Nødslakt Service As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.853.000 4.194.000 4.000.000 3.441.000 3.520.000
Driftskostnader -3.814.000 -3.582.000 -3.209.000 -2.722.000 -2.826.000
Driftsresultat 1.038.000 611.000 790.000 719.000 693.000
Finansinntekter 10.000 17.000 22.000 11.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 10.000 17.000 22.000 11.000 7.000
Resultat før skatt 1.047.000 628.000 811.000 730.000 700.000
Skattekostnad -231.000 -138.000 -179.000 -170.000 -167.000
Årsresultat 817.000 490.000 633.000 559.000 532.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 73.000 69.000 82.000 22.000
Sum omløpsmidler 3.218.000 2.655.000 2.314.000 1.843.000 1.443.000
Sum eiendeler 3.250.000 2.728.000 2.383.000 1.925.000 1.465.000
Sum opptjent egenkapital 1.479.000 1.263.000 1.273.000 1.240.000 680.000
Sum egenkapital 1.579.000 1.363.000 1.373.000 1.340.000 780.000
Sum langsiktig gjeld 35.000 17.000 23.000 11.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 1.636.000 1.348.000 987.000 574.000 670.000
Sum gjeld og egenkapital 3.250.000 2.728.000 2.383.000 1.925.000 1.464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.723.000 4.194.000 3.913.000 3.440.000 3.443.000
Andre inntekter 129.000 87.000 0 77.000
Driftsinntekter 4.853.000 4.194.000 4.000.000 3.441.000 3.520.000
Varekostnad -6.000 0 0 0
Lønninger -2.466.000 -2.501.000 -2.282.000 -2.005.000 -2.175.000
Avskrivning -9.000 -21.000 -21.000 -20.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.333.000 -1.060.000 -906.000 -697.000 -647.000
Driftskostnader -3.814.000 -3.582.000 -3.209.000 -2.722.000 -2.826.000
Driftsresultat 1.038.000 611.000 790.000 719.000 693.000
Finansinntekter 10.000 17.000 22.000 11.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 10.000 17.000 22.000 11.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -600.000 -500.000 -600.000 0 0
Årsresultat 817.000 490.000 633.000 559.000 532.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 73.000 69.000 82.000 22.000
Sum varige driftsmidler 32.000 73.000 69.000 82.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 73.000 69.000 82.000 22.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 492.000 422.000 357.000 301.000 432.000
Andre fordringer 68.000 25.000 55.000 17.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.659.000 2.208.000 1.903.000 1.525.000 991.000
Sum omløpsmidler 3.218.000 2.655.000 2.314.000 1.843.000 1.443.000
Sum eiendeler 3.250.000 2.728.000 2.383.000 1.925.000 1.465.000
Sum opptjent egenkapital 1.479.000 1.263.000 1.273.000 1.240.000 680.000
Sum egenkapital 1.579.000 1.363.000 1.373.000 1.340.000 780.000
Sum avsetninger til forpliktelser 35.000 17.000 23.000 11.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.000 17.000 23.000 11.000 14.000
Leverandørgjeld 156.000 42.000 86.000 28.000 84.000
Betalbar skatt 213.000 144.000 167.000 173.000 153.000
Skyldig offentlige avgifter 284.000 282.000 252.000 222.000 254.000
Utbytte -600.000 -500.000 -600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 383.000 380.000 183.000 151.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 1.636.000 1.348.000 987.000 574.000 670.000
Sum gjeld og egenkapital 3.250.000 2.728.000 2.383.000 1.925.000 1.464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.582.000 1.307.000 1.327.000 1.269.000 773.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.0 2.3 3.2 2.2
Likviditetsgrad 2 2.0 2.0 2.3 3.2 2.2
Soliditet 48.6 50.0 57.6 69.6 53.3
Resultatgrad 21.4 14.6 19.8 20.9 19.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 1.0 0.7 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 32.2 23.0 34.1 37.9 47.8
Signatur
10.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex