Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Silkfactory As
Juridisk navn:  Silkfactory As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55912673
Brennhaugen 28 Brennhaugen 28 Fax:
5231 Paradis 5231 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984369751
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2002 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: solheim ortopedisk kirurgi as
Revisor: Forum Revisjon As
Regnskapsfører: Aval As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.25%
Resultat  
  
165.52%
Egenkapital  
  
11.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.197.000 2.562.000 2.726.000 3.021.000 2.331.000
Resultat: 231.000 87.000 -160.000 533.000 3.000
Egenkapital: 796.000 715.000 728.000 888.000 354.000
Regnskap for  Silkfactory As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.197.000 2.562.000 2.726.000 3.021.000 2.331.000
Driftskostnader -1.966.000 -2.473.000 -2.885.000 -2.489.000 -2.330.000
Driftsresultat 232.000 88.000 -159.000 533.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 1.000
Resultat før skatt 231.000 87.000 -160.000 533.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 231.000 87.000 -160.000 533.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 17.000 34.000 51.000
Sum omløpsmidler 1.175.000 984.000 1.133.000 1.154.000 601.000
Sum eiendeler 1.175.000 984.000 1.150.000 1.188.000 652.000
Sum opptjent egenkapital 696.000 615.000 628.000 788.000 254.000
Sum egenkapital 796.000 715.000 728.000 888.000 354.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 379.000 269.000 422.000 300.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 1.175.000 984.000 1.150.000 1.188.000 652.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.184.000 2.556.000 2.715.000 3.021.000 2.331.000
Andre inntekter 12.000 6.000 11.000 0 0
Driftsinntekter 2.197.000 2.562.000 2.726.000 3.021.000 2.331.000
Varekostnad -1.000 -2.000 0 -9.000
Lønninger -1.559.000 -1.884.000 -2.290.000 -1.961.000 -1.884.000
Avskrivning -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -407.000 -571.000 -576.000 -511.000 -420.000
Driftskostnader -1.966.000 -2.473.000 -2.885.000 -2.489.000 -2.330.000
Driftsresultat 232.000 88.000 -159.000 533.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -100.000 0 0 0
Årsresultat 231.000 87.000 -160.000 533.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 17.000 34.000 51.000
Sum varige driftsmidler 0 17.000 34.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 17.000 34.000 51.000
Varebeholdning 0 0 0 9.000
Kundefordringer 364.000 375.000 60.000 260.000 138.000
Andre fordringer 166.000 151.000 215.000 4.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 646.000 458.000 858.000 890.000 447.000
Sum omløpsmidler 1.175.000 984.000 1.133.000 1.154.000 601.000
Sum eiendeler 1.175.000 984.000 1.150.000 1.188.000 652.000
Sum opptjent egenkapital 696.000 615.000 628.000 788.000 254.000
Sum egenkapital 796.000 715.000 728.000 888.000 354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 -32.000 -18.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 88.000 43.000 160.000 145.000 136.000
Utbytte -150.000 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 258.000 279.000 155.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 269.000 422.000 300.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 1.175.000 984.000 1.150.000 1.188.000 652.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 796.000 715.000 711.000 854.000 303.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.7 2.7 3.8 2
Likviditetsgrad 2 3.1 3.7 2.7 3.8 2
Soliditet 67.7 72.7 63.3 74.7 54.3
Resultatgrad 10.6 3.4 -5.8 17.6 0.1
Rentedekningsgrad 232.0 8 2
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.6 0.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 19.7 8.9 -13.8 44.9 0.6
Signatur
03.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex