Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Simonstad Byggeri AS
Juridisk navn:  Simonstad Byggeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95180615
Slettåsveien 215 Slettåsveien 215 Fax:
4985 Vegårshei 4985 Vegårshei
Fylke: Kommune:
Agder Vegårshei
Org.nr: 995999188
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/14/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sunde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.66%
Resultat  
  
-3066.67%
Egenkapital  
  
-41.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 828.000 842.000 868.000 715.000 594.000
Resultat: -89.000 3.000 32.000 7.000 19.000
Egenkapital: 98.000 168.000 165.000 140.000 137.000
Regnskap for  Simonstad Byggeri AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 828.000 842.000 868.000 715.000 594.000
Driftskostnader -916.000 -838.000 -836.000 -706.000 -576.000
Driftsresultat -88.000 3.000 31.000 8.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt -89.000 3.000 32.000 7.000 19.000
Skattekostnad 20.000 -1.000 -7.000 -4.000 -7.000
Årsresultat -69.000 3.000 25.000 4.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000 160.000 182.000 116.000 124.000
Sum omløpsmidler 180.000 264.000 249.000 288.000 252.000
Sum eiendeler 340.000 424.000 431.000 404.000 376.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 68.000 65.000 40.000 37.000
Sum egenkapital 98.000 168.000 165.000 140.000 137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 241.000 257.000 266.000 263.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 425.000 431.000 403.000 376.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 828.000 842.000 868.000 715.000 594.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 828.000 842.000 868.000 715.000 594.000
Varekostnad -37.000 -7.000 -97.000 -13.000 -3.000
Lønninger -623.000 -547.000 -518.000 -516.000 -420.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -252.000 -280.000 -217.000 -173.000 -145.000
Driftskostnader -916.000 -838.000 -836.000 -706.000 -576.000
Driftsresultat -88.000 3.000 31.000 8.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -69.000 3.000 25.000 4.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 57.000 38.000 38.000 45.000 49.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 6.000 11.000 15.000 20.000
Sum varige driftsmidler 2.000 6.000 11.000 15.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 116.000 132.000 55.000 55.000
Sum anleggsmidler 160.000 160.000 182.000 116.000 124.000
Varebeholdning 5.000 5.000 0 38.000 38.000
Kundefordringer 80.000 82.000 75.000 57.000 78.000
Andre fordringer 6.000 29.000 7.000 12.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 89.000 148.000 167.000 181.000 129.000
Sum omløpsmidler 180.000 264.000 249.000 288.000 252.000
Sum eiendeler 340.000 424.000 431.000 404.000 376.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 68.000 65.000 40.000 37.000
Sum egenkapital 98.000 168.000 165.000 140.000 137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld -12.000 6.000 7.000 0 15.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 199.000 199.000 181.000 180.000 145.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 52.000 78.000 83.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 241.000 257.000 266.000 263.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 425.000 431.000 403.000 376.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -61.000 7.000 -17.000 25.000 13.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.0 0.9 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 1.0 0.9 1 0.9
Soliditet 28.9 39.5 38.3 34.7 36.4
Resultatgrad -10.6 0.4 3.6 1.1 3.2
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 2.5 1.5 1.6 1.9 1.7
Total kapitalrentabilitet -26.0 0.7 7.2 2 5.1
Signatur
25.10.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex